Monastery:
Trynitarze, Babinowicze (Trójca Święta) dissolved

Introduced: 04.12.2012 10:27 | Last update: 17.08.2017 22:08 | Author of description: Marek Derwich

Collapse timeline
 • Foundation

  1782 r.
 • Dissolution executed

  Data urzędowa kasaty: 1832 r. Data faktycznej kasaty: 1832 r.
Expand all sections

Name

Main town / village: Babinowicze

Current name(s): Бабінaвічы [pol. Babinawiczy; ang. Babinavichy]

Other name(s): Baninovice; ang. Babinavichy; ros. Бабиновичи [pol. Babinowiczi, ang. Babinowiczi]; ukr. Бабиновичі [pol. Babynowyczi, ang. Babynovychi]

Location

Address, current nationality and administrative affiliation:
 • Białoruś (Republika Białorusi, Рэспубліка Беларусь), obł. [obw.] witebski, raj. [rej.] łoźnieński

Additional location information: miasteczko

Condition

Condition: nie zachowany

Existing buildings: brak śladów

Religious order

Name of the order: Trynitarze

Full Polish name of the congregation: do 1609 r.: Kanonicy Regularni Przenajświętszej Trójcy; następnie: Zakon Świętej Trójcy od Wykupu Niewolników; ob. Zakon Przenajświętszej Trójcy

Full Latin name of the congregation: do 1609 r.: Canonici Regulares Sanctissimae Trinitatis; następnie: Ordo Santissimae Trinitatis de Redemptione Captivorum; ob. Ordo Santissimae Trinitatis

Short Latin name: do 1609 r.: CRST; ob. OSST

Rite: rzymskokatolicki (katolicki)

Type of congregation: Active

Kind of congregation: męskie, habitowe, kanonickie, mendykanckie, kleryckie

Beginnings

Date of foundation: 1782 r.

Type of foundation: własna

Description:

fundator: klasztor trynitarzy w Orszy
Kościół klasztorny od 1798 r. także parafialny; od 1797 r. utrzymywali szkołę, w 1809 r. organista Styczyński uczył tu 25 uczniów szl.
1825: rezydencja; 2 zakonników: 1 kapłan, 1 brat; prowincja polska św. Joachima; diec. mohylewska, gub. mohylewska

Entity at the time of the dissolution

Legal status: samodzielny

Type of independent entity: rezydencja

Dom, któremu podlega dependencja: Trynitarze, Orsza (Trójca Święta)

Church dedication: Trójca Święta

Nationality and ecclesiastical affiliation at the time of dissolution

Country: Rosja/Carstwo Rosyjskie, Cesarstwo Rosyjskie

Territorial unit: gub. mohylewska

Historical region: Ruś Biała

Prowincja / Archimandria: Prowincja polska pw. św. Joachima = Provincia Polona S. Joachimi

Archbishopric: mohylewskie

Diocese: mohylewska

Dissolution

Kasaty 1773-1914
  • Kind: zrealizowana
  • Legal basis:
   • Państwo/Rosja/car Mikołaj I: ukaz z 19.07.1832 "O zniesieniu niektórych rzymskokatolickich klasztorów" (Об упразднении некоторых римско-католических монастырей)
  • Data urzędowa kasaty: 1832 r.
  • Date of actual dissolution: 1832 r.
  • Description:

   po kasacie nieruchomości i ruchomości przejęła diecezja i przekazał miejscowej parafii, która istniała jeszcze na pocz. 20 w., dekanat orszański.
   Ob. po kościele i klasztorze nie ma śladu, zniszczone może po 1945 r. (Radzima)

Map

Location: estimated

Geolocation: 54.833173 30.574000 (hide map)

Sources of studies (including bibliography)

 • Gach Piotr Paweł, Kasaty zakonów na ziemiach dawnej Rzeczypospolitej i Śląska 1773-1914, Lublin, 1984, s. 225
 • Gach Piotr Paweł, Struktury i działalność duszpasterska zakonów męskich na ziemiach dawnej Rzeczypospolitej i Śląska w latach 1773-1914, Lublin, 1999, s. 448, tab. 62, nr 1
 • Wołyniak [Jan Marek Giżycki], Wspomnienie o Trynitarzach na Wołyniu, Podolu i Ukrainie, Kraków, 1909, s. 43-46