Akta, dokumenty i rękopisy

powiązane z klasztorem
Trynitarze, Babinowicze (Trójca Święta)
Akt Lustracyi Klasztoru i Kościoła z całym onym Opisaniem XX. Trynitarzów Babynowickich, w Stopniu XX. Trynitarzów Orszańskich utrzymuiących się, przez Naznaczonego od Zwierzchności Dyecezalney Wizytatora Antoniego Maiewskiego Prałata, Kusztosza Archy-Kat, 1817 - 1818 r.
introduced: 31.03.2014 12:28 | last update: 31.03.2014 12:28
Opis' knigam v Biblioteke babinovickogo trinitarskogo Monastyrja nachodjaščimsja, 1832 r.
introduced: 31.03.2014 12:28 | last update: 31.03.2014 12:28
Wizyta Klasztoru Babinowickiego Xięzy Trynitarzow w Archi-Dyecezyi Mohylewskiey, w Gubernii Mohylewskiey, w Powiecie i Mieście Babinowiczach wskutek przedpisu Zwierzchności przez Xiędza Wiktorego Centelewicza Prowincyała Trynitarskiego […] uczyniona Roku, 1823 r.
introduced: 31.03.2014 12:28 | last update: 31.03.2014 12:28
Wizyta Klasztoru Babinowickiego Xięży Trynitarzów w Archi-Dyecezyi Mohylewskiey, w Gubernii Mohylewskiey, w Powiecie i Mieście Babinowiczach, wskutek przedpisu Zwierzchności, przez Xiędza Wiktorego Centlewicza Prowincyała Trynitarskiego […] uczyniona Roku, 1824 r.
introduced: 31.03.2014 12:28 | last update: 31.03.2014 12:28
Wizyta Kościoła i Klasztoru Xięży Trynitarzy w Archy-Dyecezyi i Gubernii Mohylewskiey, w Powiecie i Mieście Babinowiczach, wskutek przedpisu Zwierzchności przez Xiędza Wiktora Centlewicza, Prowincyała Trynitarskiego […] uczyniona Roku 1826 8bra 15 d[nia], 1826 r.
introduced: 31.03.2014 12:28 | last update: 31.03.2014 12:28
Wizyta Kościoła i Klasztoru XX. Trynitarzy w Archidyecezyi i Gubernii Mohilewskiey w Powiecie i Mieście Babinowiczach wskutek przedpisu Zwierzchności przez Xa Wiktora Centelewicza Prowincyała Trynitarskiego […] uczyniona Roku 1827 septembra 30 dnia, 1827 r.
introduced: 31.03.2014 12:28 | last update: 31.03.2014 12:28