Archiwalia urzędowe

powiązane z klasztorem
Trynitarze, Babinowicze (Trójca Święta)
Varia 1830-1833, 08.04.1831 r.
introduced: 07.10.2015 06:15 | last update: 07.10.2015 06:15
Varia 1830-1833, 15.05.1831 r.
introduced: 07.10.2015 06:15 | last update: 07.10.2015 06:15
Varia 1830-1833, 02.06.1831 r.
introduced: 07.10.2015 06:15 | last update: 07.10.2015 06:15
Varia 1830-1833, 16.06.1831 r.
introduced: 07.10.2015 06:15 | last update: 07.10.2015 06:15
Varia 1830-1833, 16.06.1831 r.
introduced: 07.10.2015 06:15 | last update: 07.10.2015 06:15
Varia 1830-1833, 30.06.1831 r.
introduced: 07.10.2015 06:15 | last update: 07.10.2015 06:15
Varia 1830-1833, 19.07.1831 r.
introduced: 07.10.2015 06:15 | last update: 07.10.2015 06:15
Varia 1830-1833, 05.08.1831 r.
introduced: 07.10.2015 06:15 | last update: 07.10.2015 06:15
Varia 1830-1833, 05.08.1831 r.
introduced: 07.10.2015 06:15 | last update: 07.10.2015 06:15
Varia 1830-1833, 02.09.1831 r.
introduced: 07.10.2015 06:15 | last update: 07.10.2015 06:15

1 2