Akta, dokumenty i rękopisy

powiązane z klasztorem
Bożogrobcy, Miechów (Grób Pański)
Acta Actorum conventus Miechoviensis, 1198 - 1583 r.
introduced: 13.06.2014 10:19 | last update: 13.06.2014 10:19
Acta conventus generalis Miechoviensis Ordinis Canonicorum Regularium SS. Sepulchri, 1774 - 1808 r.
introduced: 24.04.2014 09:16 | last update: 24.04.2014 09:16
Acta seu gesta Poloniae et aliorum Regnorum, item Conventus Miechoviensis, 1757 - 1759 r.
introduced: 24.04.2014 09:16 | last update: 24.04.2014 09:16
Acta seu gesta Poloniae et aliorum Regnorum, item Conventus Miechoviensis, 1760 - 1762 r.
introduced: 24.04.2014 09:16 | last update: 24.04.2014 09:16
Acta visitationum ecclesiarum ab a. 1752 – 1774, 1752 - 1774 r.
introduced: 24.04.2014 09:16 | last update: 24.04.2014 09:16
Akta dotyczące spraw majątkowych klasztorów bożogrobców w Polsce, głównie konwentu w Miechowie, w latach 1354-1762, XVI century - XVIII century
introduced: 28.03.2014 10:52 | last update: 28.03.2014 10:52
Aleksander, król polski, na prośbę magistra Marcina z Radomia, proboszcza i konwentu miechowskiemu potwierdza z powodu pęknięcia pieczęci dokumentu, w którym Bolesław, książę krakowski i sandomierski [1260,04.13, Kraków] nadaje klasztorowi miechowskiemu cło na wsi klasztornej Chełm, 12.11.1504 r.
introduced: 15.07.2015 12:37 | last update: 15.07.2015 12:37
Alojzy z Aquino... audytor papieski w sprawie z apelacji konwentu miechowskiego w jego sporze z Walentym Sasinem, kanonikiem kolegiaty skalbmierskiej, 08.07.1678 r.
introduced: 30.09.2015 14:25 | last update: 30.09.2015 14:25
Alojzy z Aquino... audytor papieski w sprawie z apelacji konwentu miechowskiego w jego sporze z Walentym Sasinem, kanonikiem kolegiaty skalbmierskiej, 08.07.1678 r.
introduced: 30.09.2015 14:26 | last update: 30.09.2015 14:26
Andrzej, arcybp gnieźnieński, nakazuje wikariuszom łęgonickim wprowadzić w posiadanie probostwa w Łęgonicach brata Piotra z Nowego Miasta, przedstawionego przez Marcina i konwent miechowski, 30.11.1507 r.
introduced: 15.07.2015 12:37 | last update: 15.07.2015 12:37

1 2 3 4 5 6 7 ... 52