Akta, dokumenty i rękopisy

powiązane z klasztorem
Bożogrobcy, Miechów (Grób Pański)
Andrzej Batory, kardynał, administrator warmiński i proboszcz miechowski wraz z konwentem wyznacza dochody i dobra przeznaczone na utrzymanie zakonników, 23.04.1598 r.
introduced: 30.09.2015 14:25 | last update: 30.09.2015 14:25
Andrzej, bp poznański, wikariuszom w Pyzdrach nakazuje wprowadzić brata Tomasza w posiadanie probostwa Św. Ducha pod Pyzdrami, wakującego po śmierci brata Andrzeja, a należącego do patronatu Jana, proboszcza i konwentu miechowskiego, 28.02.1475 r.
introduced: 15.07.2015 12:36 | last update: 15.07.2015 12:36
Andrzej, bp warmiński, administrator przemyski, poleca plebanom i ich wikariuszom w Giedlarowej, Przeworsku i Grodzisku wprowadzić po ustąpieniu brata Mikołaja na przedstawienie Jana, proboszcza, i konwentu miechowskiego w posiadanie kościoła parafialnego w Giedlarowej brata Macieja, 09.01.1478 r.
introduced: 15.07.2015 12:36 | last update: 15.07.2015 12:36
Andrzej Czarnisza wójt sądu najwyższego prawa niemieckiego na zamku krakowskim zaświadcza, że Marcin syn Hermana z Miechowa, Dorota, żona Jana z Mstyczowa oraz Katarzyna, żona Wiganda z Krakowa swą część dziedziczną w Komorowie odstąpili Stanisławowi, prepozytowi bożogrobców w Miechowie w zamian za siedlisko i role w Miechowie oraz 30 grzywien, 14.05.1394 r.
introduced: 01.07.2015 11:30 | last update: 01.07.2015 11:30
Andrzej Henryk z Oporowa, bp warmiński, administrator przemyski, udziela przywilejów odpustowych kościołowi parafialnemu P. Marii i św. Mikołaja w Giedlarowej, świeżo konsekrowanemu, 07.11.1478 r.
introduced: 15.07.2015 12:36 | last update: 15.07.2015 12:36
Andrzej Pruski, bp tański, sufragan wikariusz generalny i oficjał przemyski, stwierdza, że konsekrował nowo wybudowany kościół w Giedlarowej, 22.09.1732 r.
introduced: 30.09.2015 14:26 | last update: 30.09.2015 14:26
Andrzej Pruski, bp tański, sufragan wikariusz generalny i oficjał przemyski, stwierdza, że konsekrował nowo wybudowany kościół w Giedlarowej, 22.09.1732 r.
introduced: 30.09.2015 14:26 | last update: 30.09.2015 14:26
Annales seu Cronicae incliti Regni Poloniae, XVI century - XVII century
introduced: 14.02.2014 13:49 | last update: 14.02.2014 13:49
Annotatio currendarum tam ab Illustrissimo Officio per Reverendissimum Decanum, quam a Serenissima Republica emandatorum in anno 1790, 1790 - 1797 r.
introduced: 24.04.2014 09:16 | last update: 24.04.2014 09:16
Antifonarivs Ecclesiae Miechoviensis anno domini MDLXXX, 1580 r.
introduced: 14.02.2014 13:47 | last update: 14.02.2014 13:47

1 2 3 4 5 6 7 ... 52