Akta, dokumenty i rękopisy

powiązane z klasztorem
Bożogrobcy, Miechów (Grób Pański)
"Antiphonarium ecclesiae Miechoviensis", 1580 r.
introduced: 21.02.2014 10:46 | last update: 21.02.2014 10:46
Approbatio divisionis bonorum praepositurae Miechoviensis, 1756 r.
introduced: 24.04.2014 09:16 | last update: 24.04.2014 09:16
Aristoteles: Logica, 1699 r.
introduced: 30.04.2014 14:30 | last update: 30.04.2014 14:30
Aristoteles: „Scientia naturalis seu Physica, coepta post Festum Sancti Adalberi Anno Domini 1701”, 1701 r.
introduced: 27.05.2015 13:13 | last update: 27.05.2015 13:13
Attestatum Natalitium ( Sepultura ), 1810 - 1816 r.
introduced: 24.04.2014 09:16 | last update: 24.04.2014 09:16
Balanus de Psalterio Virginis, 1638 - 1687 r.
introduced: 24.04.2014 09:16 | last update: 24.04.2014 09:16
Balanus de Psalterio Virginis, 1692 - 1931 r.
introduced: 24.04.2014 09:16 | last update: 24.04.2014 09:16
Benedykt, opat klasztoru bożogrobców w Miechowie, nadaje Mikołajowi, synowi Świętosława ze Sławkowa dziedzictwo Bieńkowicze, 30.08.1339 r.
introduced: 24.06.2015 10:22 | last update: 24.06.2015 10:22
Benedykt XIV, papież, udziela odpustów kościołowi parafialnemu św. Klemensa w Wągrowie zarządzanemu przez kanoników Grobu Świętego, 04.03.1753 r.
introduced: 30.09.2015 14:26 | last update: 30.09.2015 14:26
Benedykt XIV, papież, udziela odpustów kościołowi parafialnemu św. Klemensa w Wąsowie zarządzanemu przez kanoników Świętego Grobu, 04.03.1753 r.
introduced: 30.09.2015 14:26 | last update: 30.09.2015 14:26

1 2 3 4 5 6 7 ... 52