Akta, dokumenty i rękopisy

powiązane z klasztorem
Bożogrobcy, Miechów (Grób Pański)
Benedykt XIV, papież, udziela odpustu ołtarzom fundacji Jakuba Radlińskiego, proboszcza generalnego bożogrobców, 02.01.1745 r.
introduced: 30.09.2015 14:26 | last update: 30.09.2015 14:26
Benedykt XIV, papież, udziela odpustu ołtarzom fundacji Jakuba Radlińskiego, proboszcza generalnego bożogrobców, 02.01.1745 r.
introduced: 30.09.2015 14:26 | last update: 30.09.2015 14:26
Benedykt XI, papież, poleca bpowi krakowskiemu zbadać sprawę udzielenia przez kapitułę bożogrobców w Miechowie dóbr i dochodów klasztornych różnym osobom, 07.03.1304 r.
introduced: 24.06.2015 10:22 | last update: 24.06.2015 10:22
Bernard Maciejowski, bp krakowski, zatwierdza na prośbę egzekutorów testamentu ks. Franciszka Zarzeckiego akt sprzedaży na odkup czynszu z dóbr Świeborowice 24 florenów za 400 florenów na rzecz konwentu św. Jadwigi na Stradomiu w Krakowie, zeznany w grodzie krakowskim [1600.05.29], 31.01.1601 r.
introduced: 30.09.2015 14:25 | last update: 30.09.2015 14:25
Bolesław książę krakowski i sandomierski zezwala klasztorowi bożogrobców [w Miechowie] lokować na nowo zniszczone przez Tatarów miasto Skaryszew na prawie niemieckim, którym posługują się mieszczanie Korczyna, oraz określa prawa i wolności, jakie odtąd przysługiwać będą wspomnianemu miastu, 15.05.1264 r.
introduced: 07.03.2014 08:49 | last update: 07.03.2014 08:49
Bolesław ks. krakowski i sandomierski potwierdza klasztorowi miechowskiemu nadanie swego ojca i dziada, 04.02.1256 r.
introduced: 13.06.2014 10:19 | last update: 13.06.2014 10:19
Bolesław Wysoki książę polski uwalnia posiadłości klasztoru bożogrobców w Miechowie od ciężarów prawa ksiażęcego, 1163 - 1173 r.
introduced: 14.03.2014 09:48 | last update: 14.03.2014 09:48
Bonifacy IX, papież, nadaje kustoszowi kościoła NMP w Łęczycy prawo ustanowienia proboszczem kościoła parafialnego w Uniejowie, Eliasza, zakonnika klasztoru bożogrobców w Miechowie, 28.06.1402 r.
introduced: 01.07.2015 11:30 | last update: 01.07.2015 11:30
Bonifacy IX, papież, powtarza i zatwierdza przywilej Urbana VI z [1262 r.] pozwalający bożogrobcom z Miechowa udzielać sakramentów w kościołach, nad którymi mają prawo patronatu, 1398 r.
introduced: 30.09.2015 14:26 | last update: 30.09.2015 14:26
Bonifacy papież przesyła kanonikowi Michałowi, nowo wybranemu przez kapitułę prepozytowi klasztoru bożogrobców w Miechowie, swoje zatwierdzenie na tę godność, wydając równocześnie polecenie stałego utrzymania tej samej liczby kanoników i sług w klasztorze oraz odnośnie do administrowania dobrami klasztornymi, 15.06.1395 r.
introduced: 07.03.2014 08:49 | last update: 07.03.2014 08:49

1 2 3 4 5 6 7 ... 52