Akta, dokumenty i rękopisy

powiązane z klasztorem
Bożogrobcy, Miechów (Grób Pański)
Tomasz, proboszcz i konwent miechowski Stanisławowi Tarle, bpowi przemyskiemu, przedstawiają brata Franciszka z Przeworska do kościoła parafialnego św. Mikołaja w Leżajsku opróżnionego po destytucji Walentego, 27.08.1541 r.
introduced: 30.09.2015 14:25 | last update: 30.09.2015 14:25
Tomasz proboszcz i konwent miechowski zwalnia mieszkańców Szydłowca od opłat jarmarcznych w mieście Skarzyszowie, 10.09.1522 r.
introduced: 30.09.2015 14:26 | last update: 30.09.2015 14:26
Tomasz, proboszcz, konwent miechowski i 3 dziedzice sławiccy z Polanowic przedstawiają Piotrowi, bpowi krakowskiemu, Jana z Krzeczowa na kościół parafialny św. Wojciecha w Sławicach, który opróżni się po ustąpieniu Macieja, 11.06.1528 r.
introduced: 30.09.2015 14:25 | last update: 30.09.2015 14:25
Tomasz, proboszcz miechowski, i konwent pozwala Janowi Bońkowi na kupno karczmy kołodziejowskiej w Sławnie od Zofii Kołodziejówki i powtarza dokument, w którym Tomasz, proboszcz miechowski, i konwent sprzedają Janowi Bońkowi tęż karczmę, określając przynależności [1527.12.27, Miechów], 30.10.1533 r.
introduced: 30.09.2015 14:25 | last update: 30.09.2015 14:25
Tomasz, proboszcz miechowski, sprzedaje młyn w Dzirżkówku Bartłomiejowi Wiechaczowi wraz z gruntami, 22.05.1526 r.
introduced: 30.09.2015 14:25 | last update: 30.09.2015 14:25
Tomasz, przeor klasztoru bożogrobców w Miechowie, przedstawia bpowi przemyskiemu ojca Walen, 1535 r.
introduced: 24.06.2015 10:22 | last update: 24.06.2015 10:22
Tomasz z Grodziska, kanonik i administrator diecezji przemyskiej, poleca plebanom i wikariuszom w Jarosławiu, Przeworsku i Grodzisku wprowadzić Feliksa z Miechowa w posiadanie kościoła parafialnego Św. Ducha i św. Katarzyny w Przeworsku opóźnionego przez ustąpienie Marcina z Miechowa po prezencie konwentu miechowskiego, 19.10.1520 r.
introduced: 30.09.2015 14:25 | last update: 30.09.2015 14:25
Tomasz z Olkusza, prepozyt, Stanisław, kustosz, Wojciech, skarbnik, Walenty i Leonard, szafarze oraz cały konwent bożogrobców w Miechowie. dają w dożywocie Piotrowi Kmicie z Wiśnicza marszałkowi wielkiemu koronnemu wieś Michałowice z dworem i folwarkiem,, 1535 r.
introduced: 14.02.2014 12:20 | last update: 14.02.2014 12:20
Urban papież uwalnia zakon bożogrobców reguły św. Augustyna od wszelakich świadczeń tak pieniężnych, jak i w robociźnie, na rzecz jakiejkolwiek osoby., 18.02.1262 r.
introduced: 07.03.2014 08:49 | last update: 07.03.2014 08:49
Urban papież zwalnia klasztor bożogrobców miechowskich od ewentualnych interdyktów i ekskomuniki kleru polskiego oraz od wszelkich opłat i ciężarów, 26.09.1262 r.
introduced: 07.03.2014 08:49 | last update: 07.03.2014 08:49

1 ... 43 44 45 46 47 48 49 ... 52