Akta, dokumenty i rękopisy

powiązane z klasztorem
Bożogrobcy, Miechów (Grób Pański)
Visitatio generalis ecclesiarum Ordinis nostri canonici in regno Galiciae et Lodomeriae existentium anno d. 1777 diebus Maii peracta, 1777 r.
introduced: 24.04.2014 09:16 | last update: 24.04.2014 09:16
Vitus, proboszcz krakowski oświadcza, że sprzedał swoją wieś Smroków klasztorowi miechowskiemu, 14.09.1236 r.
introduced: 08.04.2014 11:59 | last update: 08.04.2014 11:59
Wacław, proboszcz i konwent bożogrobców w Miechowie Januszowi, bpowi przemyskiemu, przedstawia kandydaturę brata Jana do probostwa i św. Ducha i św. Katarzyny w Przeworsku, 14.04.1431 r.
introduced: 01.07.2015 11:30 | last update: 01.07.2015 11:30
Wawrzyniec z Poznania, oficjał wiślicki, komisarz Andrzeja, bpa krakowskiego, poleca wikariuszom wrocieryskim wprowadzić Stanisława ze Lwówka, bakałarza sztuk, w posiadanie kościoła parafialnego św. Marcina we Wrocieryżu po ustąpieniu Stanisława z Łowicza, profesora teologii, 30.01.1555 r.
introduced: 30.09.2015 14:25 | last update: 30.09.2015 14:25
Wilhelm, opat cystersów w Spiszu, nakazuje pozwać bpa krakowskiego w sprawie z bożogrobcami z Miechowa, 25.01.1347 r.
introduced: 01.07.2015 11:30 | last update: 01.07.2015 11:30
Wincenty, arcybp gnieźnieński i prymas, zwracając się do plebana i wikariuszy w Sieradzu wprowadza na (wakujące po śmierci Pawła) stanowisko prepozyta w klasztorze szpitalnym za murami Sieradza, brata Grzegorza z zakonu bożogrobców, na podstawie prawa patronatu i prezenty, jakie przysługuje klasztorowi bożogrobców w Miechowie, 11.04.1442 r.
introduced: 01.07.2015 11:30 | last update: 01.07.2015 11:30
Wincenty, arcybp gnieźnieński, zawiadamia wikariuszy z Grodziska o nadaniu tego kościoła bratu Wojciechowi Korabiowi po śmierci brata Grzegorza, poprzedniego plebana, po prezencie Jana, proboszcza miechowskiego, 13.07.1448 r.
introduced: 15.07.2015 12:36 | last update: 15.07.2015 12:36
Wincenty biskup krakowski, za zgodą kapituły, daje klasztorowi [bożogrobców] w Miechowie w wieczyste posiadanie dziesięcinę ze wsi Budziwoja zwanej Świniary [Świniarów], 15.08.1214 r.
introduced: 07.03.2014 08:49 | last update: 07.03.2014 08:49
Władysław, arcybp gnieźnieński, poleca plebanom i wikariuszom w Pleszewie i Lenartowicach wprowadzić brata Stanisława w posiadanie kościoła parafialnego w Grodzisku wakującego po ustąpieniu brata Mikołaja a nadanego po prezencie Jana, proboszcza, i konwentu miechowskiego, 21.04.1452 r.
introduced: 15.07.2015 12:36 | last update: 15.07.2015 12:36
Władysław IV, król polski, konwentowi miechowskiemu zatwierdza dokument, w którym Zygmunt III, król polski, odnawia fundację i upoważnienie kościoła św. Trójcy w Leżajsku [1616 VI 01, Warszawa, 02.04.1635 r.
introduced: 30.09.2015 14:25 | last update: 30.09.2015 14:25

1 ... 44 45 46 47 48 49 50 ... 52