Akta, dokumenty i rękopisy

powiązane z klasztorem
Bożogrobcy, Miechów (Grób Pański)
Władysław IV, król polski, konwentowi miechowskiemu zatwierdza dokument, w którym Zygmunt III, król polski, odnawia fundację i upoważnienie kościoła św. Trójcy w Leżajsku [1616 VI 01, Warszawa], 02.04.1635 r.
introduced: 30.09.2015 14:26 | last update: 30.09.2015 14:26
Władysław IV, król polski, powtarza przywilej Zygmunta III, króla polskiego [Warszawa, 158[9].04.15], który powtarza przywilej Zygmunta I, króla polskiego [Kraków, 1523.02.21], który powtarza przywilej Tomasza proboszcza i konwentu miechowskiego [Miechów, 1522.09.10], zwalniający mieszkańców Szydłowca od opłat jarmarcznych w mieście Skarzyszewie, 23.02.1633 r.
introduced: 30.09.2015 14:26 | last update: 30.09.2015 14:26
Władysław IV, król polski, zatwierdza generalnie wszystkie przywileje, nadania, darowizny i prawa miasta Skaryszewa, należącego do klasztoru miechowskiego, 1633 r.
introduced: 14.02.2014 12:20 | last update: 14.02.2014 12:20
Władysław, król polski, na prośbę Michała, prepozyta klasztoru bożogrobców w Miechowie, potwierdza dokument wystawiony przez sąd ziemski krakowski [Kraków, 1404.01.02], w którym Jan, dziedzic z Chodowa, sprzedaje owemu Michałowi, prepozytowi oraz konwentowi bożogrobców w Miechowie wsie Chodów, Wola Chodowska i sołectwo we wsi Wola Miechowska, a jego żona, Świętochna, zrzeka się wszelkich praw jakie miała w tych wsiach z racji posagu i wiana, 09.03.1404 r.
introduced: 01.07.2015 11:30 | last update: 01.07.2015 11:30
Władysław, król polski potwierdza sprzedaż wsi Wrocieryż w ziemi krakowskiej przez Jana, bpa lubuskiego klasztorowi bożogrobców w Miechowie, 10.06.1395 r.
introduced: 01.07.2015 11:30 | last update: 01.07.2015 11:30
Władysław, król polski, potwierdza swój dokument aprobujący zgodnie z przywilejem lokacyjnym miasta Miechowa prawa i obowiązki wójta, 21.05.1318 r.
introduced: 24.06.2015 10:22 | last update: 24.06.2015 10:22
Władysław, król potwierdza przywilej nadany klasztorowi miechowskiemu przez jego poprzedników wyjmujący poddanych klasztoru spod jurysdykcji urzędników królewskich, 13.08.1412 r.
introduced: 01.07.2015 11:30 | last update: 01.07.2015 11:30
Wojciech Koryciński, arcybp lwowski, proboszcz miechowski, nadaje Marcinowi Szetomskiemu karczmę w Szczepanowicach, 02.10.1675 r.
introduced: 30.09.2015 14:25 | last update: 30.09.2015 14:25
Wojciech Koryciński, arcybp lwowski, proboszcz miechowski, nadaje Marcinowi Szetomskiemu karczmę w Szczepanowicach, 02.10.1675 r.
introduced: 30.09.2015 14:26 | last update: 30.09.2015 14:26
Wojciech Korytyński, proboszcz miechowski, daje Reginie Gargulskiej, mieszczce miechowskiej, pole zwane Sołtyska na 40 lat, 1661 r.
introduced: 30.09.2015 14:25 | last update: 30.09.2015 14:25

1 ... 45 46 47 48 49 50 51 ... 52