Akta, dokumenty i rękopisy

powiązane z klasztorem
Bożogrobcy, Miechów (Grób Pański)
Wojciech Korytyński, proboszcz miechowski, daje Reginie Gargulskiej, mieszczce miechowskiej, pole zwane Sołtyska na 40 lat, 1661 r.
introduced: 30.09.2015 14:26 | last update: 30.09.2015 14:26
Wojciech proboszcz i konwent miechowski przedstawia Stanisławowi Tarle, bpowi przemyskiemu, Jana ze Skarzeszowa do kościoła parafialnego św. Mikołaja w Rudołowicach i kaplicy jego w Tuligłowach wakujące po zgonie Jakuba z Lelowa, 01.08.1543 r.
introduced: 30.09.2015 14:25 | last update: 30.09.2015 14:25
Wójt i rajcy miasta Słomnik poświadczają wypłatę grzywien przez klasztor miechowski Henrykowi, synowi Pawła zwanego Krzeczek, jako całkowitą należność za część jego dziedzictwa w Smrokowie, 01.05.1398 r.
introduced: 01.07.2015 11:30 | last update: 01.07.2015 11:30
Wójt i rajcy miasta Słomnik potwierdzają, że Henryk Krzeczowic mieszczanin słomnicki otrzymał od konwentu miechowskiego 15 grzywien za trzymany w zastawie wolny półłanek we wsi Smroków; drugi zaś półłanek zwany Nowakowski posiadać będzie Henryk prawem zastawy do wypłacenia mu 15 grzywien, 10.03.1397 r.
introduced: 01.07.2015 11:30 | last update: 01.07.2015 11:30
Wykłady filozofii w Konwencie Bożogrobców w Miechowie, 1786 - 1788 r.
introduced: 14.02.2014 13:47 | last update: 14.02.2014 13:47
Wykłady ks Kajetana Godyńskiego w klasztornej szkole bożogrobców w Miechowie w latach 1814-1817, 1814 - 1817 r.
introduced: 28.03.2014 10:53 | last update: 28.03.2014 10:53
Wykłady z logiki i metafizyki, XVIII century
introduced: 14.02.2014 13:47 | last update: 14.02.2014 13:47
Wyrok oficjalatu diecezji krakowskiej w sporze pomiędzy proboszczem z Chełma a kmieciami ze wsi Targowisko o uiszczenie mesznego, 08.01.1382 r.
introduced: 01.07.2015 11:30 | last update: 01.07.2015 11:30
Zabytki Miechowa Materiały Klemensa Bąkowskiego, 1815 r.
introduced: 28.03.2014 10:53 | last update: 28.03.2014 10:53
Zbigniew, bp krakowski, hebdomedariuszom miechowskim nakazuje wprowadzenie świeżo obranego prepozytem miechowskim brata Jana, proboszcza żarnowskiego, w urząd, 26.02.1432 r.
introduced: 01.07.2015 11:30 | last update: 01.07.2015 11:30

1 ... 46 47 48 49 50 51 52