Akta, dokumenty i rękopisy

powiązane z klasztorem
Bożogrobcy, Miechów (Grób Pański)
Bonifacy papież zatwierdza wybór kanonika Michała na prepozyta klasztoru bożogrobców w Miechowie po śmierci Stanisława uprzedniego prepozyta i poleca utrzymać niezmienioną liczbę kanoników i sług w klasztorze, 15.06.1395 r.
introduced: 07.03.2014 08:49 | last update: 07.03.2014 08:49
Burmistrz i rada miasta Pyzdr stwierdzają, że Mikołaj, prepozyt kościoła szpitalnego św. Ducha pod Pyzdrami, dał na własność Piotrowi Sługockiemu, rajcy, jatkę mięsną za roczną opłatą 6 kamieni łoju, 18.04.1427 r.
introduced: 01.07.2015 11:30 | last update: 01.07.2015 11:30
Burmistrz i rada m. Kazimierza stwierdzają, że Maciej Klimkowicz z Krakowa darował dom z ogrodem na Blechach ubogim szpitala św. Jadwigi na Stradomiu, 1490 r.
introduced: 15.07.2015 12:37 | last update: 15.07.2015 12:37
Czcik, prepozyt i konwent bożogrobców w Miechowie, stwierdzają, że Mikołaj z ziemi bytomskiej nabył wójtostwo w mieście Skaryszewie z opisanymi przynależnościami od braci Henryka, Hermana i Gotkina, 09.09.1372 r.
introduced: 30.09.2015 14:26 | last update: 30.09.2015 14:26
Czcik, prepozyt klasztoru bożogrobców w Miechowie oznajmia, że 1371.05.24 w Pyzdrach Jan zwany Waynknachth, witryk klasztoru bożogrobców w Pyzdrach otrzymał, wykupioną za pieniądze (4 grzywny groszy praskich) ofiarowane klasztorowi przez Andrzeja zwanego Harthmunth, Hanka zwanego Pless, Mikołaja zwanego Hekardj, Piotra zwanego Szreder, rajców tego miasta, jatkę miejską w Pyzdrach, z której corocznie na św. Marcina ma dawać klasztorowi 10 kamieni łoju jako czynsz, 24.05.1372 r.
introduced: 01.07.2015 11:30 | last update: 01.07.2015 11:30
Czcik, prepozyt klasztoru bożogrobców w Miechowie, potwierdza przywilej dla Grzegorza, zwanego Goril, kmiecia z Michałowic, na dzierżawę czynszową ogrodu w Michałowicach, 31.03.1375 r.
introduced: 01.07.2015 11:30 | last update: 01.07.2015 11:30
Dersław, proboszcz, wraz z klasztorem Benedyktynek w Staniątkach zawierają ugodę z klasztorem miechowskim w sprawie wyspy na Wiśle oraz zalewu wiślanego, 30.10.1405 r.
introduced: 01.07.2015 11:30 | last update: 01.07.2015 11:30
Dominik z Pstroszyc przekazuje Wacławowi, swemu siostrzeńcowi, sołectwo we wsi Dobra koło Pstroszyc za 20 marek, 1336 r.
introduced: 24.06.2015 10:22 | last update: 24.06.2015 10:22
Drogomir sędzia i Krzesław podsędek ziemi krakowskiej oznajmiają, że Tomasz dziedzic Brzuchani sprzedał Stanisławowi doktorowi dekretów, prepozytowi klasztoru miechowskiego część swoją dziedziczną w Brzuchani za 60 grzywien groszy praskich., 29.11.1389 r.
introduced: 07.03.2014 08:49 | last update: 07.03.2014 08:49
Drogosz [z Chrobrza], sędzia i Krzesław [z Wywły], podsędek ziemi krakowskiej, rozstrzygają spór między Borkiem z Trzcińca i Krystyną , córką Trojana z Parkoszowic, a Dziersławem z Niedźwiedzia o część dziedzictwa z Parkszowicach, 17.06.1389 r.
introduced: 01.07.2015 11:30 | last update: 01.07.2015 11:30

1 2 3 4 5 6 7 8 ... 52