Akta, dokumenty i rękopisy

powiązane z klasztorem
Bożogrobcy, Miechów (Grób Pański)
Zbigniew, bp krakowski, potwierdza założenie bractwa kopaczy przy kościele P. Marii w Olkuszu przez Jerzego, przeora klasztoru P. Marii, oraz mieszczan i gwarków, 16.05.1446 r.
introduced: 01.07.2015 11:30 | last update: 01.07.2015 11:30
Zbigniew, bp krakowski, zatwierdza bractwo przy kościele w Skaryszewie zawiązane przez Jana, prepozyta klasztoru bożogrobców w Miechowie, Urbana, plebana skaryszewskiego i innych, 04.10.1435 r.
introduced: 01.07.2015 11:30 | last update: 01.07.2015 11:30
Zbiorek akt różnej treści z lat 1288, ok 1465-1781, 1675 r.
introduced: 28.03.2014 10:52 | last update: 28.03.2014 10:52
Zbiór rękopisów z klasztoru
introduced: 21.02.2014 10:46 | last update: 21.02.2014 10:46
Zbiór różnych akt w sprawach kościelnych (głównie przeworskich i Miechowitów) z lat 1303-1830 (przeważnie z w. XVIII), XVII century - XVIII century
introduced: 14.02.2014 13:48 | last update: 14.02.2014 13:48
Zygmunt August, król polski, na prośbę Jana, proboszcza miechowskiego, powtarza dokument, w którym Zygmunt, król polski, na prośbę Tomasza, proboszcza miechowskiego, polecił żupnikom wydawać klasztorowi sól z żup bocheńskich, na co przywilej spalił im się [1511 III 11, Kraków] i nakazuje żupnikom stosować się do niego, 14.08.1550 r.
introduced: 30.09.2015 14:25 | last update: 30.09.2015 14:25
Zygmunt August, król polski, na prośbę Leonarda Słonczewskiego, bpa kamienieckiego, potwierdza dokument, w którym Wacław, ks. mazowiecki, daje proboszczowi miechowskiemu kościoły w Rembowie i Wyszogrodzie [1320, Wyszogród], 26.09.1549 r.
introduced: 30.09.2015 14:25 | last update: 30.09.2015 14:25
Zygmunt August, król polski, na prośbę proboszcza w Lądku powtarza dokument, w którym Karol, król węgierski, zatwierdza nadanie proboszczowi i konwentowi miechowskiemu prawa patronatu kościoła w Lądku na Spiszu, fundowanego przez Jana Kokosza i Rykolfa z zamku Dunawiec [1325, Lipa], 11.04.1551 r.
introduced: 30.09.2015 14:25 | last update: 30.09.2015 14:25
Zygmunt August, król polski, transumuje i zatwierdza dwa poniższe dokumenty króla Władysława Jagiełły dla klasztoru Bożogrobców w Miechowie: "1433, 13 stycznia, Kraków: Władysław król polski transumuje i zatwierdza poniższy dokument: 1354, 9 maja, Kraków:, 1571 r.
introduced: 14.02.2014 12:20 | last update: 14.02.2014 12:20
Zygmunt August, król polski, zapewnia konwentowi miechowskiemu swobodę w obieraniu proboszczów i obiecuje, że probostwo nie będzie dołączone do jakiegoś biskupstwa, 06.01.1562 r.
introduced: 30.09.2015 14:25 | last update: 30.09.2015 14:25

1 ... 46 47 48 49 50 51 52