Akta, dokumenty i rękopisy

powiązane z klasztorem
Bożogrobcy, Miechów (Grób Pański)
Zygmunt III, król polski, na prosbę Stanisława, bpa łuckiego, podkanclerzego koronnego, i Macieja, bpa chełmskiego, braci łubieńskich, aprobuje zamianę kościoła parafialnego w Wągloczowie w woj. sieradzkim na probostwo bożogrobców i odstępuje swe prawo patronatu proboszczom miechowskim, 01.03.1625 r.
introduced: 30.09.2015 14:25 | last update: 30.09.2015 14:25
Zygmunt III, król polski, na prośbę Stanisława, bpa łuckiego, podkanclerzego koronnego, i Macieja, bpa chełmskiego, braci łubieńskich, aprobuje zamianę kościoła parafialnego w Wągloczowie w woj. sieradzkim na probostwo bożogrobców i odstępuje swe prawo patronatu proboszczom miechowskim, 01.03.1625 r.
introduced: 30.09.2015 14:26 | last update: 30.09.2015 14:26
Zygmunt III, król polski, powtarza przywilej Zygmunta, króla polskiego, [Kraków, 1523.02.21], który powtarza przywilej Tomasza proboszcza i konwentu miechowskiego [Miechów, 1522,09.10] zwalniający mieszkańców Szydłowca od opłat jarmarcznych w m. Skarzyszewie, 15.04.1589 r.
introduced: 30.09.2015 14:26 | last update: 30.09.2015 14:26
Zygmunt III król polski zapewnia konwent klasztoru Bożogrobowców w Miechowie, że nadanie prepozytury miechowskiej tytułem komendy Maciejowi Pstrokońskiemu biskupowi przemyskiemu, kanclerzowi nie naruszy na przyszłość praw i przywilejów konwentu, 1607 r.
introduced: 27.03.2014 14:17 | last update: 27.03.2014 14:17
Zygmunt III, król potwierdza dokument w którym Łukasz Opaliński darowuje cegielnię w m. Leżajsku na rzecz kościoła parafialnego w m. Leżajsku, 15.01.1609 r.
introduced: 24.06.2015 10:22 | last update: 24.06.2015 10:22
Zygmunt I król, na skargę mieszczan szydłowskich i skarzeszowskich ustala obowiązek dawania podwód posłańcom królewskim, 27.02.1528 r.
introduced: 30.09.2015 14:26 | last update: 30.09.2015 14:26
Zygmunt król polski na prośbę klasztoru Bożogrobców w Miechowie znosi swoje dawne rozporządzenie, mocą którego repozytura miechowska przyłączona została do katedry przemyskiej, 16.02.1525 r.
introduced: 27.03.2014 14:17 | last update: 27.03.2014 14:17
Zygmunt, król polski, na prośbę proboszcza i konwentu miechowskiego wyraża zgodę, by Stanisław Dzieduski, starosta koniński, mógł wykupić wsie klasztorne Grodzisko, Rokutów, Janków i pustą Sierzchowo w pow. kaliskim leżące z rąk Lipskich, 13.01.1548 r.
introduced: 30.09.2015 14:25 | last update: 30.09.2015 14:25
Zygmunt król polski na prośbę Tomasza prepozyta klasztoru Bożogrobców miechowskich odnawia temu klasztorowi przywilej poboru mostowego na rzece Rabie koło wsi Chełm; określa przy tym wysokość opłat celnych oraz nakłada obowiązek naprawy mostu, 31.01.1531 r.
introduced: 27.03.2014 14:17 | last update: 27.03.2014 14:17
Zygmunt król polski odnawia klasztorowi Bożogrobców w Miechowie prawo zakupu w żupach bocheńskich 6 ćwiertni soli warzonej po 4 grosze za ćwiertnię w każde suchedni; przypomina przy tym o podjętym przez klasztor obowiązku modlitw w jego intencji, 11.03.1511 r.
introduced: 27.03.2014 14:17 | last update: 27.03.2014 14:17

1 ... 46 47 48 49 50 51 52