Akta, dokumenty i rękopisy

powiązane z klasztorem
Bożogrobcy, Miechów (Grób Pański)
Zygmunt, król polski, Piotrowi, arcybpowi gnieźnieńskiemu i biskupowi krakowskiemu, zaleca kandydaturę świeżo obranego proboszczem miechowskim Jana ze Lwówka, proboszcza przeworskiego, 27.11.1554 r.
introduced: 30.09.2015 14:25 | last update: 30.09.2015 14:25
Zygmunt, król polski, potwierdza dokument Tomasza proboszcza i konwentu miechowskiego [1522.09.10, Miechów] zwalniający mieszkańców Szydłowca od opłat jermarcznych w mieście Skarzyszowie, 21.02.1523 r.
introduced: 30.09.2015 14:26 | last update: 30.09.2015 14:26
Zygmunt, landwójt sądu wyższego prawa niemieckiego na zamku krakowskim powtarza dokument [Miechów, 1390.08.13] Janusza zwanego Baran, wójta sądu dworskiego w Miechowie, stwierdzający, ze Mikołaj Falniowski, sołtys w Falniowie sprzedał swoje sołectwo Stanisławowi, prepozytowi i konwentowi bożogrobców w Miechowie, 23.07.1417 r.
introduced: 01.07.2015 11:30 | last update: 01.07.2015 11:30
Zygmunt, landwójt sądu wyższego prawa niemieckiego na zamku krakowskim stwierdza, że Mikołaj, sołtys z Falniowa, sprzedał sołectwo w Falniowie Michałowi, prepozytowi i konwentowi bożogrobców w Miechowie, 23.07.1417 r.
introduced: 01.07.2015 11:30 | last update: 01.07.2015 11:30
Żegota, podkomorzy królowej, stwierdza, że klasztor bożogrobców w Miechowie zadośćuczynił za zabójstwo pewnych kobiet w Przecławiu [Przeczlauicze] i Smrokowie, 01.06.1387 r.
introduced: 01.07.2015 11:30 | last update: 01.07.2015 11:30

1 ... 46 47 48 49 50 51 52