Akta, dokumenty i rękopisy

powiązane z klasztorem
Bożogrobcy, Miechów (Grób Pański)
Dziedzic z Gorzonic fundują kościół w Orzoniczach, nadają mu meszne i oddają jako wyposażenie klasztorowi bożogrobców w Przeworsku, 14.09.1411 r.
introduced: 01.07.2015 11:30 | last update: 01.07.2015 11:30
Erazm Kratkowski, kasztelan brzesko-kujawski, zobowiązuje się płacić czynsz 2 florenów Zygmuntowi, prepozytowi u Świętego Ducha na przedmieściach Rypina z racji pewnego gruntu i ogrodu w okolicy wsi stary Rypin, który sprzedał mu Jan prepozyt generalny klasztoru bożogrobców w Miechowie, 09.02.1551 r.
introduced: 24.06.2015 10:22 | last update: 24.06.2015 10:22
Eugeniusz IV, papież, poleca oficjałowi krakowskiemu zbadać sprawę, w której Jan, proboszcz miechowski, apelował od ekskomuniki ze strony arcybpa gnieźnieńskiego Wojciecha, 21.07.1432 r.
introduced: 01.07.2015 11:30 | last update: 01.07.2015 11:30
Eugeniusz IV, papież potwierdza plenarnie przywileje klasztoru miechowskiego, 1432 r.
introduced: 14.02.2014 12:20 | last update: 14.02.2014 12:20
Eugeniusz IV, papież, wystawia dokument w sprawie Stefana, plebana w Chodowie, powołując się na bullę z 1438.12.31? [pridie kl Januarii], 03.08.1439 r.
introduced: 30.09.2015 14:26 | last update: 30.09.2015 14:26
Feliks, proboszcz w Przeworsku, Andrzejowi, bpowi przemyskiemu, przedstawia brata Jakuba na kościół św. Mikołaja w Horzowicach, opróżniony przez śmierć Brykcego, 20.05.1525 r.
introduced: 30.09.2015 14:25 | last update: 30.09.2015 14:25
Flavius Chisius /Chigi/, audytor kurii, wyrokuje na korzyść Jakuba Radlińskiego, proboszcza generalnego, i konwentu miechowskiego w sporze z Mikołajem Dembowskim, bpem kamienieckim, proboszczem komendatoryjnym miechowskim, co do jego przyczynienia się do odbudowy spalonego 19 IV 1745 kościoła miechowskiego, 16.05.1750 r.
introduced: 30.09.2015 14:26 | last update: 30.09.2015 14:26
Flavius Chisius /Chigi/, audytor kurii, wyrokuje na korzyść Jakuba Radlińskiego, proboszcza generalnego, i konwentu miechowskiego w sporze z Mikołajem Dembowskim, bpem kamienieckim, proboszczem komendatoryjnym miechowskim, co do jego przyczynienia się do odbudowy spalonego 19 IV 1745 kościoła miechowskiego, 16.05.1750 r.
introduced: 30.09.2015 14:26 | last update: 30.09.2015 14:26
Formuła przysięgi nadesłana z kancelarii papieskiej Klemensa XIII dla proboszcza miechowskiego [Bytkoviensis] Mateusza Buydeckiego, 11.06.1766 r.
introduced: 30.09.2015 14:25 | last update: 30.09.2015 14:25
Formuła przysięgi nadesłana z kancelarii papieskiej Klemensa XIII dla proboszcza miechowskiego [Bytkoviensis] Mateusza Buydeckiego, 11.06.1766 r.
introduced: 30.09.2015 14:26 | last update: 30.09.2015 14:26

1 ... 3 4 5 6 7 8 9 ... 52