Akta, dokumenty i rękopisy

powiązane z klasztorem
Bożogrobcy, Miechów (Grób Pański)
Fragment dokumentu dotyczący sołectwa w Falniowie, Mikołaja zwanego Wojski i Mikołaja zwanego Nowak [Nouac], 23.08.1348 r.
introduced: 30.09.2015 14:26 | last update: 30.09.2015 14:26
Franciszek, kardynał, przesyła na ręce bpa krakowskiego uwolnienie prepozyta Michała i klasztoru bożogrobców w Miechowie od suspensy i odpowiedzialności za zabicie pewnego złodzieja w Miechowie, 12.07.1400 r.
introduced: 01.07.2015 11:30 | last update: 01.07.2015 11:30
Grzegorz IX poleca opatowi sieciechowskiemu, prepozytowi św. Michała w Krakowie, aby przeprowadził układ między prepozytem miechowskim i kapitułą płocką co do wsi Góra i Suchodół, 17.03.1228 r.
introduced: 08.04.2014 11:59 | last update: 08.04.2014 11:59
Grzegorz XII, papież, poleca naznaczyć proboszczem kościoła parafialnego w Uniejowie Piotra, syna Tomasza z Szadka, kleryka diecezji gnieźnieńskiej, 28.02.1407 r.
introduced: 01.07.2015 11:30 | last update: 01.07.2015 11:30
Henricus canonicus Hierosolimitanus et praepositus Mechoviensis fratres Lambertum custodem ecclesiae et Nicolaum Wernkonis duos procuratores ordinat, ut in causa cum Griphina ducissa de Sandecz de iure patronatus ecclesiae in Lanczko acta partes eius defendant, 1303 r.
introduced: 27.03.2014 15:18 | last update: 27.03.2014 15:18
Henricus canonicus Hierosolimitanus et prepositus Miechoviensis fratres Lambertum custodem ecclesiae et Nicolaum Wernkonis duos procuratores ordinat, ut in causa cum Griphina ducissa de Sandecz de iure patronatus ecclesiae in Lanczko acta patres eius defe, 1303 r.
introduced: 14.02.2014 12:20 | last update: 14.02.2014 12:20
Henryk Firley, podkanclerzy koronny, proboszcz miechowski i konwent oddaje mieszczanom miechowskim pod opiekę wodociąg czyli rurmus z ogrodem, 23.06.1614 r.
introduced: 30.09.2015 14:25 | last update: 30.09.2015 14:25
Henryk Firley, podkanclerzy koronny, proboszcz miechowski i konwent oddaje mieszczanom miechowskim pod opiekę wodociąg czyli rurmus z ogrodem, 23.06.1614 r.
introduced: 30.09.2015 14:26 | last update: 30.09.2015 14:26
Henryk, opat i konwent klasztoru cystersów w Szczyrzycach zawiera ugodę z Jakuszem [Jakubem], pisarzem generalnym ziemi krakowskiej, dziedzicem wsi Jugowice, o dziesięcinę z tejże wsi i w sprawie prawa patronatu kościoła we wsi Droginia, 13.04.1377 r.
introduced: 01.07.2015 11:30 | last update: 01.07.2015 11:30
Henryk, prepozyt klasztoru bożogrobców w Miechowie, odnawia Jakubowi synowi nieżyjącego już Gotkina, wójtowi w Skaryszewie, przywilej na wójtostwo w tym mieście klasztornym, zaginiony w czasie najazdu Litwinów i Tatarów, 08.07.1318 r.
introduced: 30.09.2015 14:26 | last update: 30.09.2015 14:26

1 ... 4 5 6 7 8 9 10 ... 52