Ostatni zakonnicy

powiązane z klasztorem
Bożogrobcy, Miechów (Grób Pański)
Nowiński, (im. zak.:) Tomasz (Bożogrobcy)
introduced: 28.05.2016 23:40 | last update: 28.05.2016 23:40
Tomasz Nowiński (Bożogrobcy)
introduced: 17.12.2014 18:32 | last update: 17.12.2014 18:32
Piotr Pękalski, (im. zak.:) Franciszek (Bożogrobcy)
introduced: 29.05.2016 14:01 | last update: 29.05.2016 14:01