Rysunki architektoniczne i ikonografia

powiązane z klasztorem
Bożogrobcy, Miechów (Grób Pański)
akwarela, Zabytki Miechowa. Materiały Klemensa Bąkowskiego, 1935 r.
introduced: 26.04.2014 14:11 | last update: 26.04.2014 14:11
rysunek, Kościół i zabudowania klasztorne po XX. Bożogrobcach w Miechowie, od zachodu, around 1844 - 1846
introduced: 22.04.2014 19:06 | last update: 22.04.2014 19:06
rysunek, Kościół po supprymowanem zgromadzeniu XX. Bożogrobców w Miechowie, od południa, budowa wieku 13˚, around 1844 - 1846
introduced: 22.04.2014 19:06 | last update: 22.04.2014 19:06
rysunek, Kościół po supprymowanem zgromadzeniu XX. Bożogrobców w Miechowie, od strony dziedzińca, budowa wieku 13˚, around 1844 - 1846
introduced: 22.04.2014 19:06 | last update: 22.04.2014 19:06
rysunek, Zabytki Miechowa. Materiały Klemensa Bąkowskiego, 1935 r.
introduced: 26.04.2014 14:11 | last update: 26.04.2014 14:11
rysunek, Zabytki Miechowa. Materiały Klemensa Bąkowskiego, 1935 r.
introduced: 26.04.2014 14:11 | last update: 26.04.2014 14:11
rysunek architektoniczny, Miechów. Plan zespołu klasztornego Bożogrobców, 1992 r.
introduced: 30.09.2014 18:50 | last update: 30.09.2014 18:50
rysunek architektoniczny, Miechów. Plan zespołu klasztornego Bożogrobców, 1992 r.
introduced: 30.09.2014 18:51 | last update: 30.09.2014 18:51
rysunek architektoniczny, Plan sytuacyjny oraz rzuty parteru, pierwszego i drugiego piętra klasztoru, 1816 r.
introduced: 22.04.2014 19:01 | last update: 22.04.2014 19:01
rysunek architektoniczny, Plan sytuacyjny oraz rzuty parteru, pierwszego i drugiego piętra klasztoru, 1816 r.
introduced: 22.04.2014 19:01 | last update: 22.04.2014 19:01

1 2