Archiwalia urzędowe

powiązane z klasztorem
Franciszkanie reformowani (reformaci), Miejska Górka (Święty Krzyż)
Brudnopis korespondencji, XX century
introduced: 09.04.2015 09:07 | last update: 09.04.2015 09:07
Catalogus Librorum Conventus Gorcensis, 1818 r.
introduced: 05.03.2017 20:12 | last update: 05.03.2017 20:22
inwentarz majątku klasztoru powstały podczas wizytacji dziekańskiej (nazwa z literatury), 1809 r.
introduced: 05.03.2017 20:04 | last update: 05.03.2017 20:04
Klasztory Spis 1817-25, 15.04.1818 r.
introduced: 29.09.2015 09:35 | last update: 29.09.2015 09:35
Klasztory Spis 1817-25, 1810 r.
introduced: 29.09.2015 09:35 | last update: 29.09.2015 09:35
Klasztory Spis 1817-25, 22.01.1810 r.
introduced: 29.09.2015 09:35 | last update: 29.09.2015 09:35
Klasztory Spis 1817-25, 17.02.1810 r.
introduced: 29.09.2015 09:35 | last update: 29.09.2015 09:35
Klasztory Spis 1817-25, 07.03.1810 r.
introduced: 29.09.2015 09:35 | last update: 29.09.2015 09:35
Klasztory Spis 1817-25, 17.07.1809 r.
introduced: 29.09.2015 09:35 | last update: 29.09.2015 09:35
Klasztory Spis 1817-25
introduced: 29.09.2015 09:35 | last update: 29.09.2015 09:35

1 2