Monastery:
Trynitarze, Mielec (Trójca Święta) dissolved

Introduced: 04.12.2012 10:27 | Last update: 17.07.2016 12:36

Collapse timeline
 • Foundation / translocation / change of rule / takeover

  XVIII century
 • Dissolution executed

  Data faktycznej kasaty: 1783 r.
Expand all sections

Name

Main town / village: Mielec

Other name(s): lit. Melecas, ros. Мелец [pol. Mielec, ang. Melets]

Location

Address, current nationality and administrative affiliation:
 • Polska/[III] Rzeczpospolita Polska, woj. podkarpackie, pow. mielecki

Condition

Condition: brak danych

Religious order

Name of the order: Trynitarze

Full Polish name of the congregation: do 1609 r.: Kanonicy Regularni Przenajświętszej Trójcy; następnie: Zakon Świętej Trójcy od Wykupu Niewolników; ob. Zakon Przenajświętszej Trójcy

Full Latin name of the congregation: do 1609 r.: Canonici Regulares Sanctissimae Trinitatis; następnie: Ordo Santissimae Trinitatis de Redemptione Captivorum; ob. Ordo Santissimae Trinitatis

Short Latin name: do 1609 r.: CRST; ob. OSST

Rite: rzymskokatolicki (katolicki)

Type of congregation: Active

Kind of congregation: męskie, habitowe, kanonickie, mendykanckie, kleryckie

Beginnings

Date of foundation / translocation / change of rule / takeover: XVIII century

Description:

Fundacja: Helena z Potockich Morsztynowa, kościół wybudowany w l. 1739-1759 (EK, 12, kol. 894).

1772 r.:  sześciu zakonników, pięciu kapłanów, jeden laik. prowincja polska św. Joachima, diec. krakowska, woj. sandomierskie (Tabele, s. 287, tab. 66/19)

Entity at the time of the dissolution

Legal status: samodzielny

Type of independent entity: rezydencja

Church dedication: Trójca Święta

Nationality and ecclesiastical affiliation at the time of dissolution

Territorial unit: woj. sandomierskie

Prowincja / Archimandria: Prowincja polska pw. św. Joachima = Provincia Polona S. Joachimi

Diocese: krakowska

Dissolution

Kasaty 1773-1914
  • Kind: zrealizowana
  • Date of actual dissolution: 1783 r.

Map

Location: estimated

Geolocation: 50.2870 21.4238 (hide map)

Sources of studies (including bibliography)

 • Haptaś Krzysztof, Zych Sławomir, Mielec, Encyklopedia katolicka, t. 12: Maryja - Modlitwa, Lublin, 2008, kol. 894
 • Bieńkowski Ludomir, Ankieta zakonna Garampiego z 1773 roku. Podstawa źródłowa do tabel nr 1-69, [w:] Bieńkowski Ludomir, Kłoczowski Jerzy, Sułowski Zygmunt (red.), Zakony męskie w Polsce w 1772 roku. Ordines regulares virorum in Polonia anno 1772, (Materiały do Atlasu Historycznego Chrześcijaństwa w Polsce, 1), Lublin, 1972, s. 287 nr 19
Strony na temat miejscowości: