Akta, dokumenty i rękopisy

powiązane z klasztorem
Pijarzy, Międzyrzecz Korecki (św. Antoni z Padwy)
Klemens XI papież udziela zupełnego odpustu członkom bractwa „Najśw. Panny Maryi” w kościele OO. Pijarów w Międzyrzeczu. w pierwszym dniu stąpienia do tegoż bractwa, 06.07.1715 r.
introduced: 14.03.2014 09:50 | last update: 14.03.2014 09:50
"Monografia Kollegium i Szkoły pijarskiej w Międzyrzeczu koreckim, przez x Antoniego Moszyńskiego, Kraków", XIX century
introduced: 28.03.2014 10:52 | last update: 28.03.2014 10:52
"Przemowa do uczniów Szkoły Wyższey Połockiey w czasie rozpoczęcia kursów nauki r. 1825", 1825 r.
introduced: 08.04.2014 11:59 | last update: 08.04.2014 11:59