Akta, dokumenty i rękopisy

powiązane z klasztorem
Franciszkanie obserwanci (bernardyni), Mikulin (św. Antoni z Padwy)
Akt wizyty Klasztoru Mikulinskiego Xięży Bernardynów przez Xiędza Prowincyała y Wizytatora tegoż zakonu Stefana Jałowieckiego w Roku 1821 miesiąca oktobra 24 dnia, 1821 r.
introduced: 27.03.2014 14:18 | last update: 27.03.2014 14:18
Akt Wizyty Mikulinskiego Bernardynskiego Klasztoru 9 Dnia Miesiąca Października 1818 Roku spełniony, 1818 r.
introduced: 31.03.2014 12:29 | last update: 31.03.2014 12:29
Wizyta Klasztoru Mikulinskiego w Archidyecezij i Gubernij Mohilewskiey w powiecie Babinoweckim sytuowanego wskutek przepisu zwierzchności przez X. Henryka Skaczkowskiego Prowincyała w Roku 1823 miesiąca Oktobra 29 dnia odbyta, 1823 r.
introduced: 31.03.2014 12:29 | last update: 31.03.2014 12:29
Wizyta Klasztoru Mikulinskiego w Archidyecezyi i Gubernij Mohylowskiey, w Powiecie Babinowieckim sytuowanego, wskutek przepisu Zwierzchności przez Xiędza Theodora Ambrożewicza Prowincyała w 1822 Roku Miesiąca Sierpnia 30 Dnia odbyta, 1822 r.
introduced: 27.03.2014 14:18 | last update: 27.03.2014 14:18