Monastery:
Karmelici, Mińsk (św. Marii Magdaleny) dissolved

Introduced: 04.12.2012 10:27 | Last update: 19.07.2016 08:02

Collapse timeline
 • Foundation / translocation / change of rule / takeover

  1704 r.
 • Dissolution executed

  Data faktycznej kasaty: 1832 r.
Expand all sections

Name

Main town / village: Mińsk

Current name(s): Мінск [pol. Minsk, ang. Minsk]

Other name(s): daw. Mińsk Litewski, niem. Minsk, lit. Minskas, ros. Минск [pol. Minsk, ang. Minsk]

Location

Address, current nationality and administrative affiliation:
 • Białoruś (Republika Białorusi, Рэспубліка Беларусь), wob. [obw.] miński, raj. [rej.] miński

Condition

Condition: brak danych

Religious order

Name of the order: Karmelici

Other accepted Polish names: karmelici trzewiczkowi

Full Polish name of the congregation: Zakon Braci Najświętszej Maryi Panny z Góry Karmel

Full Latin name of the congregation: Ordo Fratrum Beatae Mariae Virginis de Monte Carmelo

Short Latin name: OCarm

Rite: rzymskokatolicki (katolicki)

Type of congregation: Active

Kind of congregation: męskie, kleryckie

Beginnings

Date of foundation / translocation / change of rule / takeover: 1704 r.

Description:

Sprowadzeni przez Wańkowicza (EK, 12, 1179).

Entity at the time of the dissolution

Church dedication: św. Marii Magdaleny

Nationality and ecclesiastical affiliation at the time of dissolution

Country: Rosja/Carstwo Rosyjskie, Cesarstwo Rosyjskie

Prowincja / Archimandria: Prowincja litewska pw. Wszystkich Świętych = Provincia Lithuaniae Omnium Sanctorum

Archbishopric: mohylewskie

Diocese: mińska

Dissolution

Kasaty 1773-1914
  • Kind: zrealizowana
  • Date of actual dissolution: 1832 r.

Geolocation: 53.9 27.5666 (hide map)

Sources of studies (including bibliography)

 • Modzelewska Bożena, Mińsk, Mińsk Białoruski, Mińsk Litewski, Encyklopedia katolicka, t. 12: Maryja - Modlitwa, Lublin, 2008, kol. 1178-1182
Strony na temat miejscowości: