Architektura

powiązane z klasztorem
Karmelici, Mińsk (św. Marii Magdaleny)
Mińsk, klasztor
introduced: 26.11.2014 22:58 | last update: 15.01.2015 09:08
Mińsk, kościół klasztorny, 1763 r.
introduced: 26.11.2014 22:57 | last update: 15.01.2015 09:08