Monastery:
Paulini, Brdów (św. Wojciecha) dissolved

Introduced: 04.12.2012 10:27 | Last update: 22.01.2016 22:33

Collapse timeline
 • Foundation / translocation / change of rule / takeover

  1436 r.
 • Dissolution executed

  Data faktycznej kasaty: 1819 r.
 • Dissolution executed

  Data urzędowa kasaty: 1864 r. Data faktycznej kasaty: 1864 r.
Expand all sections

Name

Main town / village: Brdów

Other name(s): lit. Brduvas; ros. Брдув [pol. Brduw, ang. Brduv]; niem. Seestetten

Location

Address, current nationality and administrative affiliation:
 • Polska/[III] Rzeczpospolita Polska, woj. wielkopolskie, pow. kolski

Additional location information: gmina Babiak

Condition

Condition: brak danych

Religious order

Name of the order: Paulini

Full Polish name of the congregation: Zakon Świętego Pawła Pierwszego Pustelnika

Full Latin name of the congregation: Ordo Sancti Pauli Primi Eremiate

Short Latin name: ZP; OSPPE

Rite: rzymskokatolicki (katolicki)

Type of congregation: Active

Kind of congregation: męskie, kanonickie

Beginnings

Date of foundation / translocation / change of rule / takeover: 1436 r.

Description:

Władysław III Warneńczyk sprowadził do Brdowa zakon oo. Paulinów z Jasnej Góry. Przekazał im także obraz Matki Bożej, który wedle tradycji znajdował się w namiocie króla Władysława Jagiełły podczas bitwy pod Grunwaldem w 1410 r.

1450 r. – OO. Paulini założyli pierwszą szkołę klasztorną w Brdowie.

1682 r. – Anna Kiełczewska i jej zięć Sebastian Jarnowski przekazali wójtostwo brdowskie ojcom paulinom. Od tej pory Paulini byli wójtami Brdowa. Burmistrzowie miasta natomiast byli urzędnikami królewskimi i podlegali staroście kolskiemu. (Wiki)

 

Entity at the time of the dissolution

Legal status: samodzielny

Type of independent entity: klasztor

Church dedication: św. Wojciecha

Nationality and ecclesiastical affiliation at the time of dissolution

Country: Rosja/Carstwo Rosyjskie, Cesarstwo Rosyjskie

Historical region: Kujawy

Prowincja / Archimandria: Prowincja polska

Archbishopric: warszawskie

Diocese: kujawsko-kaliska

Dissolution

Kasaty 1773-1914
  • Kind: zrealizowana
  • Date of actual dissolution: 1819 r.
  • Kind: zrealizowana
  • Data urzędowa kasaty: 1864 r.
  • Date of actual dissolution: 1864 r.
  • Description:

   1952 r. – do Brdowa powrócili oo. Paulini. (Wiki)

Map

Location: exact

Geolocation: 52.353807424541316 18.729248396295134 (hide map)

Sources of studies (including bibliography)

Foto

Kościół pauliński w Brdowie
Autor: kolanin. 9.05.2009. 
Za: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Brd%C3%B3w_-_ko%C5%9Bci%C3%B3%C5%82_i_klasztor.jpg?uselang=pl