Akta, dokumenty i rękopisy

powiązane z klasztorem
Benedyktyni, Mogilno (św. Jana Ewangelisty)
Dowod spisma swiethego ÿ swiadecztvem starich doctorow swietich krescianskich o Mszi krzescianski ze iest pravdzivą ofiarą Novego Zakonu, ÿ iest własną ustavą Pana Christusovą ku pocziesieniu ÿ utvirdzeniu liudzi krzescianskich vidane precziwko thim ktorzi bliuznią the nasviętsza ofiare Msza s. Traktat liturgiczny, k. 1-56; Augustinus S.: De symbolo ad cathechumenos, lib. IV cap. X, k. 57; Zbiór kazań polskich na niedziele i święta, k. 58-304; Concio funeris, k. 304-311; Prozba Panow Posłow ku krolowi Je° Mczi aby starowieczni rząd kosczielni zachowan bił, k. 311-314, half of the XVI cent.
introduced: 11.02.2014 11:16 | last update: 11.02.2014 11:16
Aleksander III na prośbę opata Alberona i braci klasztoru benedyktynów w Mogilnie przyjmuje wspomniany klasztor pod opiekę św. Piotra, 18.06.1179 r.
introduced: 14.03.2014 09:48 | last update: 14.03.2014 09:48
Borysław opat wraz z klasztorem benedyktynów w Mogilnie przyjmuje od Jarosława, arcybiskupa gnieźnieńskiego dochody i dobra we wsi Olsze i czynsz we wsi Wójcin, za które rezygnuje ze swojego prawa, o ile takowe by posiadał, we wsi Falencin, 26.01.1360 r.
introduced: 13.02.2014 15:02 | last update: 13.02.2014 15:02
"Diversorum privilegiorum monasterii Czervinscensis ab anno 1155 ad annum 1746 copiae", XII century
introduced: 14.02.2014 12:45 | last update: 14.02.2014 12:45
Dokumenty i akta klasztorów. Inne klasztory
introduced: 26.11.2014 10:27 | last update: 26.11.2014 10:27
Dokumenty i akta klasztorów. Klasztor cystersów w Lądzie, 10.02.1306 r.
introduced: 26.11.2014 10:35 | last update: 26.11.2014 10:35
Meditationes scriptae per A. R. Patrem Emilianum Paluszowski O.S.P.B. Rozważania ascetyczne, XVIII century
introduced: 11.02.2014 11:16 | last update: 11.02.2014 11:16
Mieszko książę Polaków, na prośbę Mengoza opata i konwentu św. Jana Ewangelisty w Mogilnie, transumuje i zatwierdza nadania przodków swoich i niektórych rycerzy, uczynione na rzecz tegoż kościoła, 05.09.1103 r.
introduced: 14.03.2014 09:48 | last update: 14.03.2014 09:48
Notatki, zapiski bibliograficzne i wypisy źródłowe Karola Potkańskiego
introduced: 15.04.2014 11:49 | last update: 30.10.2015 14:03
"Odpisy dokumentów dotyczących klasztoru Benedyktynów w Mogilnie zebrane przez Edmunda Majakowskiego"
introduced: 15.04.2014 11:49 | last update: 30.10.2015 14:03

1 2 3