Druki

powiązane z klasztorem
Benedyktyni, Mogilno (św. Jana Ewangelisty)
C[aii] Crispi Sallustii De coniuratione Catilinae. Eiusdem de bello iugurthino. Item C. Crispi Sallustij vita ex Petro Crinito. Index […].
introduced: 14.01.2015 17:10 | last update: 14.01.2015 17:10
Decretales, cum glossa Bernardi Parmensis (Bottoni) et lucubrationibus Hieronymi Clarii
introduced: 12.02.2016 11:04 | last update: 12.02.2016 11:04
De ecclesia vera et falsa...
introduced: 29.04.2014 14:16 | last update: 29.04.2014 14:16
Dzieie w Koronie polskiey za Zygmunta I y Zygmunta Augusta […] Przez Łukasza Górnickiego […] spisane […] za staraniem […] Franciszka Bielińskiego […] powtornie przedrukowane z przydatkiem pretensyi y interessów Polski do postronnych potencyi […]
introduced: 14.01.2015 17:10 | last update: 14.01.2015 17:10
Enchiridion aliquot locorum communium luris Maydenburgensis per Joannem Kirsteyn Cerasinum […]
introduced: 14.01.2015 17:10 | last update: 14.01.2015 17:10
Ius Terrestre nobilitatis Prvssiae correctum anno […] 1598
introduced: 14.01.2015 17:10 | last update: 14.01.2015 17:10
Kroniki Stanisława Orzechowskiego, przez […] Zygmunta Alexandra […] Włynskiego […] z łacinskiego na polskie przetłumaczone […].
introduced: 14.01.2015 17:10 | last update: 14.01.2015 17:10
Leonhardi Gorecii […] Descriptio belli Ivoniae voivodae Valachiae quod anno 1574 [rom.] , cum Selymo II Turcarum imperatore, gessit
introduced: 14.01.2015 17:10 | last update: 14.01.2015 17:10
Manuale septem ecclesiae Catholicae [Sacramentorum] libellus […] Auctore Hieronymo Povodovio […].
introduced: 14.01.2015 17:10 | last update: 14.01.2015 17:10
Miscellanea selecta […] w roznych panegirycznych okazjach do druku podane, teraz jako godne pamięci w jedno opus zebrane
introduced: 29.04.2014 11:04 | last update: 29.04.2014 11:04

1 2