Monastery:
Franciszkanie obserwanci (bernardyni), Mozyrz (św. Michał Archanioł) dissolved

Introduced: 04.12.2012 10:27 | Last update: 19.07.2016 19:56

Collapse timeline
 • Foundation / translocation / change of rule / takeover

  1645 r.
 • Dissolution executed

  Data faktycznej kasaty: 1832 r.
Expand all sections

Name

Main town / village: Mozyrz

Current name(s): Мазыр [pol. Mazyr, ang. Mazyr]

Other name(s): niem. Masyr, ang. Mazyr, ros. Мозырь [pol. Mozyrʹ, ang. Mozyr']

Location

Address, current nationality and administrative affiliation:
 • Białoruś (Republika Białorusi, Рэспубліка Беларусь), wob. [obw.] homelski, raj. [rej.] mozyrski

Condition

Condition: brak danych

Religious order

Other accepted Polish names: franciszkanie obserwanci, bernardyni, franciszkanie

Full Polish name of the congregation: Bracia mniejsi franciszkanie; Zakon Braci Mniejszych Bernardynów;

Full Latin name of the congregation: Ordo Fratrum Minorum de Observantia; Ordo Fratrum Minorum Bernardinarum

Short Latin name: OFMObs; OFMBern

Rite: rzymskokatolicki (katolicki)

Type of congregation: Active

Kind of congregation: męskie, habitowe, mendykanckie

Beginnings

Date of foundation / translocation / change of rule / takeover: 1645 r.

Description:

Fundacja Stefana Łoszki (EK, 13, 396).

Entity at the time of the dissolution

Church dedication: św. Michał Archanioł

Nationality and ecclesiastical affiliation at the time of dissolution

Country: Rosja/Carstwo Rosyjskie, Cesarstwo Rosyjskie

Territorial unit: gub. mińska

Prowincja / Archimandria: Prowincja litewsko-ruska św. Kazimierza = Provincia Lithuano-Ruthena S. Casimiri

Archbishopric: mohylewskie

Diocese: mińska

Dissolution

Kasaty 1773-1914
  • Kind: zrealizowana
  • Date of actual dissolution: 1832 r.

Geolocation: 52.05 29.25 (hide map)

Sources of studies (including bibliography)

 • Modzelewska Bożena, Mozyrz, Mazyr, Encyklopedia katolicka, t. 13: Modlitwa - Notyfikacja, Lublin, 2009, kol. 396-397
Strony na temat obiektu/ów:
Strony na temat miejscowości:

Foto

autor: Szeder Laszlo
źródło: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Mazyr2.JPG