Akta, dokumenty i rękopisy

powiązane z klasztorem
Kanonicy regularni św. Augustyna, Mstów (Wniebowzięcie NMP)
Akta spraw kościelnych, klasztornych i osób duchownych z lat 1499-1868, 1623 r.
introduced: 28.03.2014 10:52 | last update: 28.03.2014 10:52
Andrzej Strzembosz proboszcz mstowski, ustala posługi i robocizny dla mieszczan mstowskich wobec klasztoru, 10.02.1624 r.
introduced: 30.09.2015 14:26 | last update: 30.09.2015 14:26
Baltazar Malecki [Maluczki?] prepozyt i konwent kanoników regularnych w Mstowie dają mieszczanom z Mstowa las Garnek, 1568 r.
introduced: 30.09.2015 14:26 | last update: 30.09.2015 14:26
Fryderyk, kardynał prymas, potwierdza ugodę między klasztorem w Mstowie a Margaretą Walknowską o odprawianie nabożeństw za duszę męża Wierusza, 15.09.1502 r.
introduced: 30.09.2015 14:26 | last update: 30.09.2015 14:26
Fryderyk, kardynał prymas, potwierdza zgodę zawartą między Margaretą, wdową po Mikołaju Walknowskim, a zakonem w Mstowie o zabójstwo jej męża przez mieszczan mstowskich, 13.02.1501 r.
introduced: 30.09.2015 14:26 | last update: 30.09.2015 14:26
Herby szlachty polskiej i litewskiej, XVII century
introduced: 13.02.2014 15:02 | last update: 13.02.2014 15:02
Ignacy Augustyn Kosierowski, proboszcz mstowski i brzeziński i kapituła potwierdza przywileje dla rzeźników mstowskich, 17.09.1751 r.
introduced: 30.09.2015 14:26 | last update: 30.09.2015 14:26
Jan Kościelecki, podkomorzy krakowski, oznajmia o rozgraniczeniu wsi "Cobilerice" zakonu w Mstowie a wsią Zagórze Mikołaja Silnickiego, 1537 r.
introduced: 30.09.2015 14:26 | last update: 30.09.2015 14:26
Jan Ocieski, podkomorzy krakowski, oznajmia o rozgraniczeniu wsi Zawody i Kobylczyce zakonu mstowskiego a wsiami "Malusze" Tomasza i B. Maluskich, 1546 r.
introduced: 30.09.2015 14:26 | last update: 30.09.2015 14:26
Jan Wężyk, arcybp gnieźnieński, potwierdza prawa i ustala powinności mieszczan z Mstowa, 02.03.1632 r.
introduced: 30.09.2015 14:26 | last update: 30.09.2015 14:26

1 2 3