Monastery:
Franciszkanie obserwanci (bernardyni), Mścisław (MB Anielska) dissolved

Introduced: 04.12.2012 10:27 | Last update: 19.07.2016 21:18

Collapse timeline
  • Dissolution executed

    Data faktycznej kasaty: 1832 r.
Expand all sections

Name

Main town / village: Mścisław

Current name(s): Мсціслаў [pol. Mscisłau, ang. Mstsislaw]

Other name(s): niem. Mszislau, ang. Mstsislaw, lit. Mscislavas, ros. Мстиславль [pol. Mstisławl, ang. Mstislavl']

Location

Address, current nationality and administrative affiliation:
  • Białoruś (Republika Białorusi, Рэспубліка Беларусь), obł. [obw.] mohylewski, raj. [rej.] mścisławski

Condition

Condition: nie zachowany

Existing buildings: na miejscu kościoła bernardynów obecnie znajduje się prawosławny sobór św. Aleksandra Newskiego z 1870

Religious order

Other accepted Polish names: franciszkanie obserwanci, bernardyni, franciszkanie

Full Polish name of the congregation: Bracia mniejsi franciszkanie; Zakon Braci Mniejszych Bernardynów;

Full Latin name of the congregation: Ordo Fratrum Minorum de Observantia; Ordo Fratrum Minorum Bernardinarum

Short Latin name: OFMObs; OFMBern

Rite: rzymskokatolicki (katolicki)

Type of congregation: Active

Kind of congregation: męskie, habitowe, mendykanckie

Beginnings

Entity at the time of the dissolution

Church dedication: MB Anielska

Nationality and ecclesiastical affiliation at the time of dissolution

Country: Rosja/Carstwo Rosyjskie, Cesarstwo Rosyjskie

Territorial unit: gub. mohylewska

Prowincja / Archimandria: Prowincja litewsko-ruska św. Kazimierza = Provincia Lithuano-Ruthena S. Casimiri

Archbishopric: mohylewskie

Diocese: mohylewska

Dissolution

Kasaty 1773-1914
    • Kind: zrealizowana
    • Date of actual dissolution: 1832 r.

Map

Location: exact

Geolocation: 54.0202 31.7279 (hide map)

Sources of studies (including bibliography)

Strony na temat miejscowości: