Monastery:
Franciszkanie (konwentualni), Nieszawa (Znalezienia Świętego Krzyża ) dissolved

Introduced: 04.12.2012 10:27 | Last update: 20.07.2016 17:53 | Author of description: Marek Derwich

Collapse timeline
 • Foundation / translocation / change of rule / takeover

  1463 - 1467 r.
 • Dissolution executed

  Data faktycznej kasaty: 1864 r.
 • Restitution

  1919 r.
 • Closure / abandonment

  1925 r.
 • Restitution

  1937 r.
 • Dissolution executed

  Data faktycznej kasaty: 1939 r.
 • Closure / abandonment

  1973 r.
 • Restitution

  April 1945
Expand all sections

Name

Main town / village: Nieszawa

Other name(s): niem. Nessau, ros. Нешава [pol. Nieszawa, ang. Neshava]

Location

Address, current nationality and administrative affiliation:
 • Diecezjalny Dom Rekolekcyjny im. św. Maksymiliana Kolbe (Klasztor franciszkanów), ul. św. Kolbe 1, 87-730, Nieszawa, Polska/[III] Rzeczpospolita Polska, woj. kujawsko-pomorskie, pow. aleksandrowski

Additional location information: gmina miejska

Condition

Condition: zachowany

Existing buildings: kościół i klasztor zachowane, ob. wł. diecezji

Religious order

Name of the order: Franciszkanie (konwentualni)

Other accepted Polish names: pol.: franciszkanie konwentualni, franciszkanie czarni, minoryci, szarzy bracia czes.:ob.: Řád menších bratří konventuálů, minorité; histo. františkáni ang.: ob. Order of Friars Minor Conventual; hist. Franciscains, Conventual Franciscains, Minorites, Greyfriars fr.: ob. Frères mineurs conventuels; hist. frères mineurs, Cordelier hiszp.: ob. Orden de Frailes Menores; hist. Orden Franciscana, Franciscanos conventuales, franciscanos niem.: ob. Orden der Minderen Brüder Konventualen (OMinConv); Minoriten, Franziskaner-Minoriten; Franziskaner-Konventualen, Schwarze Franziskaner ros.: ob. Орден Братьев Меньших Конвентуальных; hist.: францисканцы-конвентуалы, францисканцы włos.: ob. Ordine dei frati minori conventuali;

Full Polish name of the congregation: ob.: Zakon Braci Mniejszych Konwentualnych; hist. Zakon franciszkanów, Zakon Braci Mniejszych

Full Latin name of the congregation: ob.: Ordo Fratrum Minorum Conventualium; hist.: Primus Ordo Franciscanus, Ordo Fratrum Minorum

Short Latin name: ob.: OFMConv.; hist.: OFM

Rite: rzymskokatolicki (katolicki)

Type of congregation: Active

Kind of congregation: męskie, habitowe, mendykanckie

Beginnings

Date of foundation / translocation / change of rule / takeover: 1463 - 1467 r.

Description:

Andrzej Śmiałęk, mieszczanin

Entity at the time of the dissolution

Legal status: samodzielny

Type of independent entity: klasztor

Church dedication: Znalezienia Świętego Krzyża

Nationality and ecclesiastical affiliation at the time of dissolution

Country: Rosja/Carstwo Rosyjskie, Cesarstwo Rosyjskie

Historical region: Kujawy

Prowincja / Archimandria: Prowincja polska

Archbishopric: warszawskie

Diocese: włocławska [kujawska; kujawsko-pomorska]

Dissolution

Kasaty 1773-1914
  • Kind: zrealizowana
  • Legal basis:
   • Państwo/Rosja/car Aleksander II: ukaz z 8.11.1864 (27.10.1864 starego stylu), zwany ukazem o reformie klasztorów w Królestwie Polskim
  • Date of actual dissolution: 1864 r.
  • Description:

   W 1919 r. zakonnicy powrócili do klasztoru, lecz już w 1925 r.  zostali zmuszeni ponownie go opuścić. Następnie, podczas II wojny światowej zakonnicy zostali aresztowani, a w kościele urządzono magazyn. W 1945 r. ponownie powrócili do niego franciszkanie. W 1973 r. kompleks stał się siedzibą Diecezjalnego Domu Rekolekcyjnego im. Maksymiliana Kolbego. Patron Domu przebywał w klasztorze w 1922 r. w celach zdrowotnych.

  • Kind: zrealizowana
  • Legal basis:
   • Państwo/Niemcy/II wojna światowa
  • Date of actual dissolution: 1939 r.
  • Description:

   "W czasie drugiej wojny światowej, po aresztowaniu zakonników (1939 r.), kościół zamknięto. Utworzono w nim magazyn nawozów sztucznych." (Klasztor i kościół (pofranciszkańskie, http://nieszawa.pl/site/g2&element=element_1417655290&element_1417655290_action=showDetails&element_1417655290_work=1081&element_1417655290_page=_)

Restitution

Restytucje po 1914 r.

Closure not through dissolution

Opuszczenie, wymarcie etc.:
  • Date: 1925 r.
  • Date: 1973 r.
  • Description:

   kościół i klasztor przekazano diecezji na Diecezjalny Domy Rekolekcyjny im. Maksymiliana Kolbego

Map

Location: exact

Geolocation: 52.8331 18.9016 (hide map)

Sources of studies (including bibliography)

Strony na temat miejscowości: