Monastery:
Benedyktyni, Nieśwież (Święty Krzyż) dissolved

Introduced: 04.12.2012 10:27 | Last update: 20.07.2016 18:01

Collapse timeline
 • Foundation / translocation / change of rule / takeover

  1598 r.
 • Dissolution executed

  Data faktycznej kasaty: 1864 r.
Expand all sections

Name

Main town / village: Nieśwież

Current name(s): Нясвіж [pol. Niaswiż, ang. Nyasvizh]

Other name(s): niem. Njaswisch, ang. Nesvizh, lit. Nesvyžius, ros. Несвиж [pol. Nieswiż, ang. Nesvizh]

Location

Address, current nationality and administrative affiliation:
 • Białoruś (Republika Białorusi, Рэспубліка Беларусь), wob. [obw.] miński, raj. [rej.] nieświeski

Condition

Condition: brak danych

Religious order

Name of the order: Benedyktyni

Other accepted Polish names: czarni mnisi

Full Polish name of the congregation: Zakon Świętego Benedykta; Mnisi Reguły św. Benedykta

Full Latin name of the congregation: Ordo Sancti Benedicti

Short Latin name: OSB

Rite: rzymskokatolicki (katolicki)

Type of congregation: Contemplative

Kind of congregation: męskie, habitowe, mnisze

Beginnings

Date of foundation / translocation / change of rule / takeover: 1598 r.

Description:

Fundacja M. K. Radziwiłła zw. Sierotką. Od 1628 r. istniała przy nim szkoła teologii, zamieniona w 1654 r. na szkołę filozofii. W 1804 r. konwent liczył 15 mnichów i 12 studentów. Istniała biblioteka, która liczyła 1199 vol. (EK, 13, 1224).

Entity at the time of the dissolution

Legal status: samodzielny

Type of independent entity: opactwo

Church dedication: Święty Krzyż

Nationality and ecclesiastical affiliation at the time of dissolution

Country: Rosja/Carstwo Rosyjskie, Cesarstwo Rosyjskie

Territorial unit: gub. mińska

Historical region: Ruś Czarna

Archbishopric: mohylewskie

Diocese: mińska

Dissolution

Kasaty 1773-1914
  • Kind: zrealizowana
  • Date of actual dissolution: 1864 r.
  • Description:

   Klasztor skasowany wskutek represji za popieranie powstania styczniowego (EK, 13, 1224).

Geolocation: 53.2166 26.6666 (hide map)

Sources of studies (including bibliography)

 • Kosman Marceli, Nieśwież, Niaswiż, Encyklopedia katolicka, t. 13: Modlitwa - Notyfikacja, Lublin, 2009, kol. 1223-1225
Strony na temat miejscowości: