Monastery:
Franciszkanie obserwanci (bernardyni), Nieśwież (św. Katarzyny) dissolved

Introduced: 04.12.2012 10:27 | Last update: 18.05.2017 13:31 | Author of description: Marek Derwich

Collapse timeline
 • Foundation

  1598 r.
 • Dissolution executed

  Data faktycznej kasaty: 1884 r.
Expand all sections

Name

Main town / village: Nieśwież

Current name(s): Нясвіж [pol. Niaswiż, ang. Nyasvizh]

Other name(s): niem. Njaswisch, ang. Nesvizh, lit. Nesvyžius, ros. Несвиж [pol. Nieswiż, ang. Nesvizh]

Location

Address, current nationality and administrative affiliation:
 • Białoruś (Republika Białorusi, Рэспубліка Беларусь), wob. [obw.] miński, raj. [rej.] nieświeski

Condition

Condition: brak danych

Religious order

Other accepted Polish names: franciszkanie obserwanci, bernardyni, franciszkanie

Full Polish name of the congregation: Bracia mniejsi franciszkanie; Zakon Braci Mniejszych Bernardynów;

Full Latin name of the congregation: Ordo Fratrum Minorum de Observantia; Ordo Fratrum Minorum Bernardinarum

Short Latin name: OFMObs; OFMBern

Rite: rzymskokatolicki (katolicki)

Type of congregation: Active

Kind of congregation: męskie, habitowe, mendykanckie

Beginnings

Date of foundation: 1598 r.

Type of foundation: szlachecka

Entity at the time of the dissolution

Legal status: samodzielny

Type of independent entity: klasztor

Church dedication: św. Katarzyny

Nationality and ecclesiastical affiliation at the time of dissolution

Country: Rosja/Carstwo Rosyjskie, Cesarstwo Rosyjskie

Territorial unit: gub. mińska

Historical region: Ruś Czarna

Prowincja / Archimandria: Prowincja litewska

Archbishopric: mohylewskie

Diocese: mińska

Dissolution

Kasaty 1773-1914
  • Kind: zrealizowana
  • Date of actual dissolution: 1884 r.

Map

Location: hipotetyczna

Geolocation: 53.2219 26.6797 (hide map)

Sources of studies (including bibliography)

Strony na temat obiektu/ów:
Strony na temat miejscowości: