Ostatni zakonnicy

powiązane z klasztorem
Franciszkanie obserwanci (bernardyni), Nieśwież (św. Katarzyny)
Gierdwajn, (im. zak.:) A. (Franciszkanie obserwanci (bernardyni))
introduced: 29.05.2016 14:32 | last update: 29.05.2016 14:32
Szurkiewicz, (im. zak.:) Feliks (Franciszkanie obserwanci (bernardyni))
introduced: 29.05.2016 14:29 | last update: 29.05.2016 14:29