Monastery:
Dominikanie, Nieśwież (św. Jan Chrzciciel) dissolved

Introduced: 04.12.2012 10:27 | Last update: 20.07.2016 18:09

Collapse timeline
 • Foundation / translocation / change of rule / takeover

  1672 r.
 • Dissolution executed

  Data faktycznej kasaty: 1867 r.
Expand all sections

Name

Main town / village: Nieśwież

Current name(s): Нясвіж [pol. Niaswiż, ang. Nyasvizh]

Other name(s): niem. Njaswisch, ang. Nesvizh, lit. Nesvyžius, ros. Несвиж [pol. Nieswiż, ang. Nesvizh]

Location

Address, current nationality and administrative affiliation:
 • Białoruś (Republika Białorusi, Рэспубліка Беларусь), wob. [obw.] miński, raj. [rej.] nieświeski

Condition

Condition: brak danych

Religious order

Name of the order: Dominikanie

Full Polish name of the congregation: Zakon Braci Kaznodziejów

Full Latin name of the congregation: Ordo Fratrum Praedicatorum; Ordo Praedicatorum

Short Latin name: OP

Rite: rzymskokatolicki (katolicki)

Type of congregation: Active

Kind of congregation: męskie, mendykanckie

Beginnings

Date of foundation / translocation / change of rule / takeover: 1672 r.

Description:

Dominikanie po kasacie jezuitów prowadzili w Nieświeżu szkołę (EK, 13, 1224).

Przy szkole funkcjonowała drukarnia, zaś biblioteka klasztorna miała liczyć nawet 2000 woluminów, w co jednak wątpiono jeszcze przed kasatą z powodu braku inwentarzy i katalogów (Miławicki, HM, 1, 2012, s. 150).

Entity at the time of the dissolution

Church dedication: św. Jan Chrzciciel

Nationality and ecclesiastical affiliation at the time of dissolution

Country: Rosja/Carstwo Rosyjskie, Cesarstwo Rosyjskie

Territorial unit: gub. mińska

Historical region: Ruś Czarna

Prowincja / Archimandria: Prowincja litewsko-ruska = Provincia Lithuano-Rutheniae

Archbishopric: mohylewskie

Diocese: mińska

Dissolution

Kasaty 1773-1914
  • Kind: zrealizowana
  • Date of actual dissolution: 1867 r.
  • Description:

   Według Encyklopedii Katolickiej, klasztor skasowany w 1877 r. (EK, 13, 1224).

Geolocation: 53.2166 26.6666 (hide map)

Sources of studies (including bibliography)

 • Kosman Marceli, Nieśwież, Niaswiż, Encyklopedia katolicka, t. 13: Modlitwa - Notyfikacja, Lublin, 2009, kol. 1223-1225
 • Miławicki Marek, Inwentarze i spisy bibliotek klasztorów dominikańskich skasowanych w guberniach zachodnich Cesarstwa Rosyjskiego w XIX w. Stan źródeł i miejsca ich przechowywania, „Hereditas Monasteriorum”, 1, 2012, s. 167
Strony na temat obiektu/ów:
Strony na temat miejscowości:

Foto

Rysunek zespołu klasztornego z pocz. XIX w. Autor: Шулаеў Андрэй. Źródło: http://radzima.org/pl/foto/49446.html