Monastery:
Jezuici, Nieśwież (Boże Ciało) dissolved

Introduced: 04.12.2012 10:27 | Last update: 18.05.2017 13:19 | Author of description: Marek Derwich

Collapse timeline
 • Foundation

  1584 r.
 • Dissolution executed

  Data faktycznej kasaty: 1773 r.
Expand all sections

Name

Main town / village: Nieśwież

Current name(s): Нясвіж [pol. Niaswiż, ang. Nyasvizh]

Other name(s): niem. Njaswisch, ang. Nesvizh, lit. Nesvyžius, ros. Несвиж [pol. Nieswiż, ang. Nesvizh]

Location

Address, current nationality and administrative affiliation:
 • Białoruś (Republika Białorusi, Рэспубліка Беларусь), wob. [obw.] miński, raj. [rej.] nieświeski

Condition

Condition: zachowany

Existing buildings: kościół zachowany; kolegium nie istnieje od końca XIX w.

Religious order

Name of the order: Jezuici

Full Polish name of the congregation: Towarzystwo Jezusowe

Full Latin name of the congregation: Societas Iesu

Short Latin name: SI

Rite: rzymskokatolicki (katolicki)

Type of congregation: Active

Kind of congregation: męskie, kleryckie

Beginnings

Date of foundation: 1584 r.

Type of foundation: szlachecka

Description:

Fundacja Mikołaja K. Radziwiłła zw. Sierotką. Pierwsza próba 1582 r.; dok. fund. 19.08.1584, zatw. króla Batorego 4.02.1585. Kościół pw. Bożego Ciała zbud. w l. 1587-1593. Kolegium 1586-1599
Od 1586 r. prowadzili szkołę (ok. 300 uczniów na pocz. XVII w.), bursę muz. (od 1610 r.), konwikt dla ubogich synów szlacheckich (od 1620 r.). Mieli także bibliotekę (15 000 vol. przekazano KEN), aptekę (od 1626 r.) i drukarnię (zał. 1750 r.). Dzięki ich działalności na katolicyzm przeszło w Nieświeżu i okolicach wielu kalwinów, braci polskich oraz prawosławnych. Utworzyli i prowadzili: Solidację Mariańską (1588 r.), Bractwo Bożego Ciała (ok. 1621 r.) oraz Bractwo Miłosierdzia (ok. 1590 r.).  (EK, 13, 1224).

Country: Polska/[I] Rzeczpospolita Obojga Narodów

Entity at the time of the dissolution

Legal status: samodzielny

Type of independent entity: kolegium

Church dedication: Boże Ciało

Nationality and ecclesiastical affiliation at the time of dissolution

Country: Rosja/Carstwo Rosyjskie, Cesarstwo Rosyjskie

Territorial unit: gub. mińska

Historical region: Ruś Czarna

Prowincja / Archimandria: Prowincja mazowiecka = Provincia Masoviae

Archbishopric: gnieźnieńskie

Diocese: wileńska

Dissolution

Kasaty 1773-1914
  • Kind: zrealizowana
  • Date of actual dissolution: 1773 r.
  • Description:

   kolegium w 1835 r. zamienione na koszary. Zniszczone w 2 poł. XIX w.

Map

Location: exact

Geolocation: 53.2205 26.6839 (hide map)

Sources of studies (including bibliography)

Inna wybrana:
 • Kosman Marceli, Nieśwież, Niaswiż, Encyklopedia katolicka, t. 13: Modlitwa - Notyfikacja, Lublin, 2009, kol. 1223-1225
Strony na temat miejscowości: