Monastery:
Dominikanie, Niewirków (Trójca Święta) dissolved

Introduced: 04.12.2012 10:27 | Last update: 09.09.2016 12:45

Collapse timeline
 • Foundation / translocation / change of rule / takeover

  1698 r.
 • Dissolution executed

  Data urzędowa kasaty: 1832 r.
Expand all sections

Name

Main town / village: Niewirków

Current name(s): Невірків [pol. Newirkiw, ang. Nevirkiv]

Other name(s): ros. Невирков [pol. Niewirkow, ang. Nevirkov]

Location

Address, current nationality and administrative affiliation:
 • Ukraina (Украина), obł. [obw.] rówieński, raj. [rej.] korzecki

Condition

Condition: zachowany

Existing buildings: kościół w ruinie

Religious order

Name of the order: Dominikanie

Full Polish name of the congregation: Zakon Braci Kaznodziejów

Full Latin name of the congregation: Ordo Fratrum Praedicatorum; Ordo Praedicatorum

Short Latin name: OP

Rite: rzymskokatolicki (katolicki)

Type of congregation: Active

Kind of congregation: męskie, mendykanckie

Beginnings

Date of foundation / translocation / change of rule / takeover: 1698 r.

Description:

Fundacja M. Rokszyckiego (EK, 13, 1254).

Historical region: Wołyń

Entity at the time of the dissolution

Legal status: samodzielny

Type of independent entity: klasztor

Church dedication: Trójca Święta

Nationality and ecclesiastical affiliation at the time of dissolution

Country: Rosja/Carstwo Rosyjskie, Cesarstwo Rosyjskie

Territorial unit: gub. wołyńska

Historical region: Wołyń

Prowincja / Archimandria: Prowincja ruska pw. św. Jacka = Provincia Russiae Sancti Hyacinthi

Archbishopric: mohylewskie

Diocese: łucko-żytomierska

Dissolution

Kasaty 1773-1914
  • Kind: zrealizowana
  • Legal basis:
   • Państwo/Rosja/car Mikołaj I: ukaz z 19.07.1832 "O zniesieniu niektórych rzymskokatolickich klasztorów" (Об упразднении некоторых римско-католических монастырей)
  • Data urzędowa kasaty: 1832 r.

Map

Location: exact

Geolocation: 50.7052 26.8394 (hide map)

Sources of studies (including bibliography)

 • Rosowski Witalij, Niewirków, Newyrkiw, [w:] Encyklopedia katolicka, t. 13: Modlitwa - Notyfikacja, Lublin, 2009, kol. 1253-1254
Strony na temat miejscowości: