Rysunki architektoniczne i ikonografia

powiązane z klasztorem
Dominikanie, Niewirków (Trójca Święta)
rysunek architektoniczny, Kościół i klasztor dominikanów, 1802 r.
introduced: 22.04.2014 19:03 | last update: 22.04.2014 19:03
rysunek architektoniczny, Kościół i klasztor dominikanów, 1802 r.
introduced: 22.04.2014 19:04 | last update: 22.04.2014 19:04
rysunek architektoniczny, Kościół i klasztor dominikanów, 1802 r.
introduced: 22.04.2014 19:04 | last update: 22.04.2014 19:04