Monastery:
Bonifratrzy, Nowogródek (Duch Święty) dissolved

Introduced: 04.12.2012 10:27 | Last update: 30.09.2016 11:27

Collapse timeline
 • Foundation / translocation / change of rule / takeover

  1649 r.
 • Dissolution executed

  Data faktycznej kasaty: 1836 r.
Expand all sections

Name

Main town / village: Nowogródek

Current name(s): Навагрудак [pol. Nawahrudak, ang. Navahrudak]

Other name(s): niem. Nawahrudak, ang. Navahrudak, lit. Naugardukas, ros. Новогрудок [pol. Nowogrudok, ang. Novogrudok]

Location

Address, current nationality and administrative affiliation:
 • Białoruś (Republika Białorusi, Рэспубліка Беларусь), obł. [obw.] grodzieński, raj. [rej.] nowogródzki

Condition

Condition: nie zachowany

Existing buildings:

Religious order

Name of the order: Bonifratrzy

Full Polish name of the congregation: Zakon Szpitalny św. Jana Bożego

Full Latin name of the congregation: Ordo Sancti Joannis de Deo; Ordo Hospitalarius Sancti Joannis de Deo

Short Latin name: OH

Rite: rzymskokatolicki (katolicki)

Kind of congregation: męskie

Beginnings

Date of foundation / translocation / change of rule / takeover: 1649 r.

Description:

Fundacja K. L. Sapiehy, podkanclerzy Wielkiego Księstwa Litewskiego (EK, 14, 76).

Entity at the time of the dissolution

Church dedication: Duch Święty

Nationality and ecclesiastical affiliation at the time of dissolution

Country: Rosja/Carstwo Rosyjskie, Cesarstwo Rosyjskie

Territorial unit: gub. grodzieńska

Prowincja / Archimandria: Prowincja litewska pw. Zwiastowania NMP = Provincia Lithuaniae Annutiationis BMV

Archbishopric: mohylewskie

Diocese: mińska

Dissolution

Kasaty 1773-1914
  • Kind: zrealizowana
  • Date of actual dissolution: 1836 r.

Map

Location: exact

Geolocation: 53.59787 25.82668 (hide map)

Sources of studies (including bibliography)

 • Witkowski Rafał, Nowogródek, Encyklopedia katolicka, t. 14: Nouet - Pastoralis officii, Lublin, 2010, kol. 74-76
Strony na temat obiektu/ów:
Strony na temat miejscowości:

Foto

Rysunek przedstawiający nieistniejący dziś zespół klasztorny bonifratrów. Autor: Шулаеў Андрэй. Źródło: http://radzima.org/pl/foto/48810.html