Akta, dokumenty i rękopisy

powiązane z klasztorem
Bonifratrzy, Nowogródek (Duch Święty)
Inwentarz Klasztoru XXży Bonifratelów Nowogródzkich, sprzętu Kościelnego, Nadania Spraw, gruntow, Sianożęci, Legacyi, Obligow, Budynkow i inney różney nalezności służącey, spisany Roku 1804 miesiąca Julij 19 Dnia, 1804 r.
introduced: 31.03.2014 12:28 | last update: 31.03.2014 12:28
Liber fundationis et capitalium Conventus Novo Grodensis 1755, 1649 - 1750 r.
introduced: 30.04.2015 11:46 | last update: 30.04.2015 11:46
Wizyta Klasztoru OO. Bonifratrow Nowogrodzkich Diecezyi Wilenskiey Gubernij Litt[ewsk]o-Grodzienskiey Powiattu i Dekanattu Nowogrodzkiego z Roku 1819 skutkiem Ukazu Wilenskiego Rzymsko-Katolickiego Konsystorza oddziału Rządowego za N˚ 3587m M[iesią]ca Jul, 1820 r.
introduced: 15.04.2014 08:51 | last update: 15.04.2014 08:51