Archiwalia urzędowe

powiązane z klasztorem
Bonifratrzy, Nowogródek (Duch Święty)
Дело о взыскании с имения кн. Сапеги долга 900 зл. в пользу Новогрудского бонифратерского м-ря / Sprawa o odzyskanie z mienia ks. Sapiehy długu 900 zł. na rzecz klasztoru bonifratrów w Nowogródku, 1833 r.
introduced: 15.04.2016 15:24 | last update: 06.05.2016 10:59
О Новогрудских бонифратрах / O bonifratrach nowogródzkich., 1802 r.
introduced: 02.07.2014 16:15 | last update: 02.07.2014 16:15
Передача военному ведомству здания по бонифратрах в Новогрудке / Przekazanie resortowi wojskowemu budynku po bonifratrach w Nowogródku., 1845 r.
introduced: 02.07.2014 16:15 | last update: 02.07.2014 16:15