Akta, dokumenty i rękopisy

powiązane z klasztorem
Pijarzy, Nowy Sącz (św. Norberta, Jana Kalasantego)
Kopie dokumentów związanych z fundacją klasztoru pijarów w Nowym Sączu, 1731 - 1733 r.
introduced: 27.03.2014 14:16 | last update: 27.03.2014 14:16
Zbiór rękopisów różnej proweniencji, XVIII century
introduced: 08.04.2014 11:58 | last update: 08.04.2014 11:58