Architektura

powiązane z klasztorem
Pijarzy, Nowy Sącz (św. Norberta, Jana Kalasantego)
Nowy Sącz, klasztor, first half of the XVIII cent.
introduced: 31.08.2014 10:08 | last update: 15.01.2015 09:08
Nowy Sącz, kościół klasztorny, second half of the XVIII cent.
introduced: 31.08.2014 10:08 | last update: 15.01.2015 09:08