Archiwalia urzędowe

powiązane z klasztorem
Pijarzy, Nowy Sącz (św. Norberta, Jana Kalasantego)
Nowy Sącz - dawny klasztor pijarów
introduced: 04.05.2016 12:26 | last update: 04.05.2016 12:26
Nowy Sącz - klasztor pijarów
introduced: 04.05.2016 12:26 | last update: 04.05.2016 12:26