Rysunki architektoniczne i ikonografia

powiązane z klasztorem
Pijarzy, Nowy Sącz (św. Norberta, Jana Kalasantego)
rysunek, Dawny klasztor o.o. pijarów od strony zachodniej., 1911 - 1912 r.
introduced: 22.04.2014 19:30 | last update: 22.04.2014 19:30
rysunek, Klasztor o.o. pijarów, dziś Zakład Karny i dawny kościół św. Józefa., 1911 - 1912 r.
introduced: 22.04.2014 19:30 | last update: 22.04.2014 19:30