Akta, dokumenty i rękopisy

powiązane z klasztorem
Bożogrobcy, Nysa (św. Piotr i Paweł)
introduced: 24.04.2014 09:16 | last update: 24.04.2014 09:16
Agenda, first half of the XV cent.
introduced: 13.02.2014 15:03 | last update: 13.02.2014 15:03
Anna, ks. raciborska oraz Jan i Mikołaj, książęta raciborscy i opawscy, stwierdzają, że brat Jan Guttmann darował mistrzowi szpitala krzyżowców poza murami miasta Nysy i całemu konwentowi swój folwark we wsi Rudnik (Rudnig), 27.10.1404 r.
introduced: 31.05.2016 13:36 | last update: 31.05.2016 13:36
Antyfoniarz, XIV century
introduced: 13.02.2014 15:03 | last update: 13.02.2014 15:03
Antyfoniarz, 1736 r.
introduced: 13.02.2014 15:03 | last update: 13.02.2014 15:03
Arnold syn Marcina zakłada ołtarz w kościele Grobu Świętego w Nysie i nadaje szpitalowi w Nysie podane dobra, 30.09.1290 r.
introduced: 20.03.2014 09:11 | last update: 20.03.2014 09:11
Ein geschriebenes Manuale Confessari
introduced: 08.05.2014 11:35 | last update: 08.05.2014 11:35
Franek archidiakon opolski i kanonik wrocławski nadaje szpitalowi w Nysie 3 łany w Bielawie (Belan) wraz z zagrodą położoną na brzegu rzeki Białej Głuchołaskiej (Biele), 28.08.1284 r.
introduced: 20.03.2014 09:11 | last update: 20.03.2014 09:11
Franek archidiakon opolski i kanonik wrocławski nadaje szpitalowi w Nysie 3 łany w Bielawie (Belan) wraz z zagrodą położoną na brzegu rzeki Białej Głuchołaskiej (Biele), 28.08.1284 r.
introduced: 20.03.2014 09:11 | last update: 20.03.2014 09:11
Franek archidiakon opolski i kanonik wrocławski nadaje szpitalowi w Nysie wieś Bielawę (Bela), 1284 r.
introduced: 20.03.2014 09:11 | last update: 20.03.2014 09:11

1 2 3 4 5