Archiwalia urzędowe

powiązane z klasztorem
Bożogrobcy, Nysa (św. Piotr i Paweł)
Akta Büschinga, t. 5: Vol. V. 4 Februar 1812–14 Juni 1812, List Büschinga w sprawie archiwaliów nyskich bożogrobców, 1812 r.
introduced: 10.02.2016 14:34 | last update: 10.02.2016 14:54
Akta Büschinga, t. 5: Vol. V. 4 Februar 1812–14 Juni 1812, List Pruskiej Królewskiej Rady Państwowej do Büschinga w sprawie dokumentów z klasztoru bożogrobców w Nysie, 1812 r.
introduced: 10.02.2016 14:34 | last update: 10.02.2016 14:54
Akta Büschinga, t. 5: Vol. V. 4 Februar 1812–14 Juni 1812, Wyciąg z głównego inwentarza nyskiego klasztoru bożogrobców (obrazy, rysunki, miedzioryty, instrumenty matematyczne)
introduced: 10.02.2016 14:34 | last update: 10.02.2016 14:54