Rysunki architektoniczne i ikonografia

powiązane z klasztorem
Bożogrobcy, Nysa (św. Piotr i Paweł)
plan, Nisse Silesiorum Sedes Episcopalis, 1596 r.
introduced: 05.01.2015 17:05 | last update: 05.01.2015 17:05
rysunek, Stifft der Creutz Herrn in Neis, around 1760
introduced: 19.10.2014 10:09 | last update: 19.10.2014 10:09