Architektura

powiązane z klasztorem
Cystersi, Obra (św. Jakub ap. (Większy))
Obra, dom opata, 1724 r.
introduced: 19.04.2014 14:32 | last update: 15.01.2015 09:08
Obra, klasztor, 1618 r.
introduced: 19.04.2014 14:32 | last update: 15.01.2015 09:08
Obra, kościół filialny, 1719 r.
introduced: 19.04.2014 14:32 | last update: 15.01.2015 09:08
Obra, kościół klasztorny, 1722 - 1757 r.
introduced: 19.04.2014 14:32 | last update: 15.01.2015 09:08
Obra, kościół parafialny, ending of the XIV cent.
introduced: 19.04.2014 14:32 | last update: 15.01.2015 09:08
Obra, organistówka, first half of the XVIII cent.
introduced: 19.04.2014 14:32 | last update: 15.01.2015 09:08